شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

زمین شناسی شهر

شهراردبیل به مانند اکثرشهرهای ایران برروی رسوبات دوران کواترنر گسترده شده می باشد.(کواترنر دورانی می باشد که سرزمین ایران از آب خارج شده و دوران فرسایش آغاز گردیده می باشد)شهر اردبیل در دشت اردبیل مستقر شده می باشد و قسمت عمده دشت را رسوبات دشت و پادگانه های آبرفتی جوان، مخروط افکنه ها قرار گرفته می باشد.شمال شهراردبیل اکثراً برروی فلات ولکانیکی مرکزی با ضخامت زیاداز سنگ های ولکانیکی پالئوژن قرار گرفته می باشد.سیستم آبراهه­ای به ناحیه فرورفته پیرامون اردبیل برده شده­اند.این کنش توسط رودخانه­های قره سو و بالخیلو که از وسط شهر اردبیل می گذرد،ادامه دارد.

3-4-3 توپوگرافی شهر

بدلیل آن که شهراردبیل در دشت واقع شده می باشد از پستی و بلندی و عوارض خاصی در اطراف شهر برخوردار نیست،محدوده های اطراف اکثراً دارای ملایمی هستند.محدوده اصلی شهر اردبیل در3 طبقه ارتفاعی به تبیین زیر قرار گرفته می باشد:

1- محدوده های جنوبی شهر(اراضی پیرامون دریاچه شورابیل)و جنوب غربی شهر در ارتفاع 1392 تا 1432 متر واقع شده می باشد.

2-محدوده های مرکز شهر و محله های غرب و شمال غربی در ارتفاع1352تا 1392متر واقع شده می باشد.محدوده­های واقع دراین ارتفاع عبارتنداز:شهرک آزادگان،محمودآباد،شهرک رضوان،محله ججین ومحدوده­های میدان جانبازان،ملایوسف،اروج آباد،سلمان­آباد،اسلام آباد،کریم آباد،رسول اکرم،کاظم آباد و در غرب کوی آزادی، کوی ریحانیه، کوی شریعتی، بهارآباد، جمشید آباد.

3- محدوده های شمال و شمال شرقی و بعضی محدوده های شرق شهر که در ارتفاع1312-1352 متر واقع شده اند.این محدود ها نسبت به تمام نقاط دیگر شهردرارتفاع کم تری هستند.مناطق واقع در این محدوده عبارتنداز:پناه آباد،دانش آباد،شهرک رسالت و سینا،الحمدیه(طرح جامع شهری اردبیل،1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه