تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل پراکنده با رشد تدریجی خود به خود

در این مدل که به مدل خزنده نیز معروف می باشد بیشترین رشد در حومه کلانشهر اصلی می باشد و توسعه در سطح منطقه با تراکم کم و پراکنده انجام می گردد. خصوصیات این مدل که در نواحی کلانشهر بانکوک و لس آنجلس قابل نظاره می باشد به تبیین زیر می باشد:

توسعه ناپیوسته و پراکنده

حد اکثر زمین بری

اتکاء به خودرو های شخصی

تعداد بسیار زیاد رفت و امد به مرکز کلانشهر

دشواری و پر هزینه بودن تامین خدمات

تخریب محیط طبیعی(همان منبع، 65).

2-4-7- مدل خطی و دالان شهری

این مدل که به مدل شکل نواری نیز معروف می باشد شباهت بسیاری به مدل تک مرکزی دارد، با این تفاوت که در این الگو ، ببیشتر رشد بر روی محوری ممتد، متمرکز می گردد که تراکم نسبتا بالایی در آن هست. نظیر آن چیز که که در مناطق کلانشهری استالینگراد و کوالالامپور اتفاق می افتد. خصوصیات این مدل عبارتند از:

– اتکاء به شبکه حمل و نقل عمومی

– دسترسی به فضای سبز منطقه و محافظت بیشتر از آن

– امکان مشکل افرینی کشش شبکه های زیر بنایی موجود.

2-4-8- مدل شعاعی و پنجه مانند

این مدل که به مدل ستاره شکل نیز معروف می باشد و در مناطق کلانشهری کپنها ک و واشینگتن قابل تبیین می باشد شباهت زیادی به مدل خطی دارد. اما بیشترین رشد روی چند محور خروجی از هسته مرکزی کلانشهر متمرکز می باشد. خصوصیات این مدل به تبیین زیر می باشد:

امکان جلو گیری از گسترش پراکنده نواحی ساخته شده

دسترسی خوب به محیط طبیعی

تراکم متوسط در طول محورها

سهولت اتکاء به حمل ونقل همگانی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه