تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه ستاره ای

در این نوع گسترش کلانشهری تراکم شهر حفظ می گردد، اما از توسعه شهر با تراکم بسیار در نواحی حومه جلوگیری خواهد گردید و شهر در اطراف محورهای منتهی به مرکز شهر گسترش می یابد. به تعبیری دیگر توسعه در نواحی حومه به صورت خطی می باشد. خصوصیات چنین فرم گسترشی به تبیین زیر خواهد بود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تراکم متعادل در شهر

امکان بهره گیری از سیستم حمل و نقل عمومی

کاهش دسترسی به خدمات مختلف با دوری از هسته مرکزی شهر، روشنی و موثر بودن بالقوه تصویر شهر

امکان گسترش و تغییر شهر در حول محورها

وجود فضاهای باز بین محورها

لینچ فرم توسعه شهر کپنهگ را واجد الگوی توسعه ستاره ای می داند(مزینی، 1373: 172).

2-4-5- مدل متمرکز و تک مرکزی

در این مدل محدوده کلانشهر اصلی و پیرامون بلافاصل آن بیشترین رشد را دارند و هسته مرکز کلانشهر به لحاظ تمرکز فعالیت ها رقیبی ندارد، خصوصیات این مدل به تبیین زیر می باشد:

ساخت وسازهای به صورت پیوسته

حداقل زمین بری

اتکا به حمل ونقل همگانی

تعداد زیاد رفت وآمد های کاری

منطقه کلانشهر هنگ کونگ شبیه این الگو می باشد، به این مدل گسترش، مدل شکل مرکزی نیز می گویند(داودپور، 1384: 64).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه