تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه کهکشانی

در این نوع گسترش به جای آنکه توسعه شهری کاملا یکنواخت و پراکنده صورت گیرد توسعه در واحدهایی انجام می شود که نسبتا کوچک هستند و در مراکز آنها تراکم به حداکثر می رسد و فعالیت های شهر ی در مرکز گره های شهری که تراکم آن از سایر مناطق بیشتر می باشد تمرکز پیدا می کند. لینچ نمونه چنین گسترشی را در توسعه شهر استکهلم معرفی می کند و معتقد می باشد این همان نحوه گسترشی می باشد که مدافعان شهرهای اقماری می گویند و به صورت افراطی در پیشنهادات کلارنس اشتاین قابل نظاره می باشد. خصوصیات چنین گسترشی عبارتند از:

سطح زیاد برای توسعه کلانشهر مورد نیاز می باشد

بهره گیری  حد اکثر از وسایل نقلیه شخصی، اما بهره گیری از وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس نیز علاوه بر وسایل نقلیه شخصی امکانپذیر می باشد

عملی و مقرون به صرفه بودن

توسعه عرصه ارتباطات

گوناگونی فعالیت ها

نیاز به زمان طولانی برای رسدن به نقاط مختلف

دسترسی مطلوب به فضای باز بین گره ها و

امکان ایجاد تأثیر های مختلف برای گره های متفاوت

 2-4-3- توسعه متراکم

در این نوع گسترش کلانشهر با ایجاد تراکم های ساختمانی بالا دارای پیکری واحد خواهد گردید که چندین کیلومتر  ادامه می یابد و حداکثر فعالیت ها وتراکم ها در مرکز آن انجام می شود. مثلا در این شکل کلانشهری با بیست میلیون نفر جمعیت می تواند محدود به دوایر فرضی با شعاع حدود 16 کیلومتر باشد.

خصوصیات این نوع گسترش عبارتند از:

سطح نازل زمین مورد نیاز

امکان وجود کاربری های مختلف در طبقات مختلف

نیاز به سیستم ترافیک پیشرفته

حمل ونقل انحصارا با وسایل نقلیه عمومی

دسترسی سریع به نقاط مختلف

عدم آسایش به دلیل وجود تراکم و نتیجه سروصدا و آب وهوای آلوده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واجد سیمای روشن و موثر

مشکل بودن مشارکت مردم در اداره امور شهر

بالا بودن مخارج اداره شهر

لینچ توسعه کلانشهرهای نظیر پاریس و مسکو را واجد چنین خصوصیاتی می داند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه