تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

قسمتی از متن پایان نامه :

احزاب در آذربایجان و تالش شمالی

از احزاب معروف در دوره زولفقار احمد زاده رهبر جنبش فرهنگی تالش در بحبوحه انقلاب اکتبر حزب همت بود که او و گروهی از تالش ها  نیز عضو آن حزب بودند. حزب دیگر حزب مساوات بود که حزب محمد امین رسول زاده بود و حزبی پان ترکیستی و مورد طرفداری دولت عثمانی بود و تالشان پیش روی این حزب قرار گرفته بودند. هم اکنون رییس حزب مساوات عیسی قنبر می باشد. آنها افکار رسول زاده را ادامه می دهند.در سال های آخر شوروی در جمهوری های 15 گانه جبهه خلق توسط ناسیونالیست ها تشکیل و قدرت گرفته بود.در آذربایجان ابولفضل ایلچی بگ رییس این جبهه بود. حزب حاکم آذربایجان اسمش یاپ (ینی آذربایجان پارتی) یعنی حزب آذربایجان جدید به رهبری الهام علی اف می باشد.از احزاب دیگر می توان به حزب کمونیست،حزب سوسیال دمکرات،اسلام پارتیا سی(ثبت نشده)،ینی مساوات،رئال حرکات(طالبان دموکراسی) و حزب برابری ملل آذربایجان یا حزب تالش نام برد که از طرف حکومت لغو شده می باشد. «خالگ جبهه سی» مجموع احزاب اپوزوسیون بود که در انتخابات فرمایشی تنها دو درصد رای آورد  جمیل حسنلی از جلیل آباد کاندید این جبهه بود.مهدی بگ صفراف رییس جمعیت اتحاد آذری و تالش از او طرفداری می نمود و مخالفان را در یک شورای ملی جمع کردند. این جبهه خلق متفاوت می باشد با جبهه خلق با گریشات پان ترکیستی که سابقا توسط ایلچی بگ اداره می گردید.

4-12-جریان های سیاسی در آذربایجان  و در تالش

4-12-1-جریان حاکم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

«آذربایجانچلق» این ایده و مشی توسط حیدرعلی اف پیگیری می گردید که توسط پسرش ادامه می یابد و اساس آن بر اذربایجانی گرایی می باشد به این ترتیب که همه ساکنین جمهوری آذربایجان را آذربایجانی و زبان همه را آذربایجانی می نامد. این ایده کوشش می کند هویت ملی را بر اساس آذربایجانی بودن تعریف کند.این خط مشی مستقیما به ترک بودن تصریح نمی کند اما عملا ترکی را معادل آذربایجانی قلمداد می کند.پان ترکیست ها به این خط مشی اعتراض دارند و می گویند ما ترکیم و حکومت بایستی روی بهره گیری از واژه های ترک و ترکی تاکید داشته باشد.اقوام دیگر و بومیان قدیمی آذربایجان نیز از نادیده گرفتن شدن و ابهام این واژه که عملا محو هویت آن ها و جایگزینی تدریجی  هویت و زبان ترکیرا در پی دارد معترض اند. زیرا که در تعریف آذربایجانی بودن زبان و فرهنگ آن ها جایی ندارد.یکی از اهداف جریان آذربایجانچلق آسمیلاسیون قوم تالش می باشد که در منطقه تالش پیگیری می گردد.

4-12-2-جریان پان ترکیسم

پان ترکیسم جریانی می باشد با بیش از صد سال سابقه که ریشه های آن به اواخر دوره ی عثمانی  و تشکیل مجمع های ترک گرا مانند« ترک های جوان »در اوائل قرن بیستم در دولت عثمانی باز می گردد و فرضیه پرداز هایی همچون ضیاء گوک آلپ داشته می باشد و رویای تشکیل امپراطوری توران از اقوام آلتایی،ترک و مغول منشاء نیروی پان ترکیسم بوده می باشد. پان ترکیسم از عواملی بوده که در تشکیل کشور ترکیه براساس ناسیونالیسم ترکی  و تشکیل کشور آذربایجان با مشی اتحاد دو آذربایجان شمالی و جنوبی موثر بوده می باشد. در آذربایجان حرکت محمد امین رسول زاده به دلیل بهره گیری از اسم آذربایجان برای اراضی شمال ارس که تا پیش از 1918 تالش، آران و شروان نامیده می گردید و کسب طرفداری از ترک های عثمانی و کوشش در نهادینه کردن زبان و فرهنگ ملی ترکی در این اراضی در این راستا ارزیابی میشود. پس از فروپاشی شوروی ایلچی بگ رییس جبهه خلق به شدت این ایده را پیگیری می نمود و از تشکیل آذربایجان بزرگ با تجزیه آذربایجان ایران و پیوستن به جمهوری آذربایجان سخن می گفت وی در سال 1992 رییس جمهور آذربایجان گشت که پس از یک سال به مرگ مشکوکی بر اثر بیماری در ترکیه در گذشت. مساوات از احزابی می باشد که  جریان پان ترکیست را پیش می برد. پان ترکیست ها در حال حاضر بسیار به حکومت نزدیک اند و پس از مرگ حیدر علی اف و روی کار آمدن پسرش بیش از پیش فعال گشته اند. هم اکنون شبکه «گون آز تی وی» (تلوزیون آذربایجان جنوبی)  که از باکو پخش می گردد به شدت در حال ترویج افکار پان ترکیستی با هدف تجزیه ایران می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال 1:

شباهتهای و تفاوتهای جغرافیای سیاسی قوم تالش در سوی مرز چیست  و تحولات جغرافیای سیاسی ِاین قوم را به چه سمتی سوق می دهد ؟

سوال 2:

فضای فرهنگی و سیاسی متفاوت در دو سوی مرز چه تغییرات هویتی را موجب گشته می باشد؟

در این پایان نامه ضمن کوشش برای پاسخگویی به دو سوال اصلی فوق کوشش خواهد گردید به پرسشهایی نظیر آن چیز که در ذیل می آید پرداخته گردد:

تقسیمات جغرافیای سیاسی منطقه تالش در دو سوی مرز چیست ؟بسته شدن و باز شدن مرز در دوره های مختلف تاریخی چه تاثیری بر مراودات فرهنگی اقتصادی تالشان دو سوی مرز داشته می باشد ؟هم گرایی فرهنگی و مذهبی تالشان جمهوری آذربایجان با ایران چه تاثیری بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان دارد؟ منطقه شمالی تالش چه اهمیت استراتژیکی برای ایران ، آذربایجان و ارمنستان در قفقاز جنوبی دارد؟ تفاوتها ی ایجاد شده بر اثر جدایی سیاسی در منطقه تالش چه تاثیری بر گرایشات تالش ها در دو سو دارد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه