عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

قسمتی از متن پایان نامه :

تحولات قدرت و جغرافیای سیاسی تالش جنوبی از دوره مشروطه تا 1316

در تایید اینکه نام ناحیه تحت حاکمیت خاندان میرحسن خان (آستار ،نمین، تا مغان)  نیزحتی تا 80 سال قبل تالش بوده به اسناد زیر توجه کنید:

متن تلگراف از انجمن ایالتی تبریز:«… تا کار به جایی رسید که فولاد لوها صارم النظام برادرصارم السلطنه حاکم طالش را کشتند و به موجب تلگرافی که از طالش رسیده وقوع این قضیه دنباله خواهد داشت و به واسطه قدرتی که خوانین طالش دارند تحمل حادثه نکرده اقدامات خواهند نمود …. جناب وزیر اکرم تلگراف مفصل به تفویض حکومت ولایات خمسه ، اردبیل ، مشکین، قرا داغ، طالش،خلخال و نیابت حکومت میرزا علی خان امیر تومان به  خود مشارالیه مخابره نموده و….»( آقاجانی، 1378 ،821  ).

در سربرگ ایالتی دیگری آن چیز که در تلگراف فوق به عنوان ولایات خمسه یاد شده با کسر یا ادغام ولایت قرا داغ با عنوان ولایات اربعه یاد شده می باشد:

در 1340 هجری یعنی حدود 1300 نامه با نام حکومت ولایات اربعه: اردبیل،طوالش و مشکین و خلخال  نمره 1162(آقاجانی،، 1378،815).

بایستی دقت نمود که این خمسه متفاوت از خمسه طوالش می باشد و در اینجا با تطبیق متن تلگراف ارائه شده و سربرگ حکومتی یاد شده مشخص می گردد که مراد حکومت نیمه شمالی تالش ایران می باشد که در کنار حکومت اردبیل و مشکین و خلخال  و قراداغ از آن یاد شده می باشد  و بسیار دارای اهمیت بوده می باشد محدوده مرزی که اکنون شهرهای آستارا ، نمین،گرمی و بیله سوار و…  در آن قرار دارد.اسم تالش در آن دیار نیز در تجربه ای مشابه با تجربه نیمه مرکزی احتمالا تا 1316 باقی بوده و پس از تبدیل آن نواحی و کل آذربایجان به استان سوم و 33 سال بعد در احیاء ناقص اسامی تاریخی از قلم افتاده می باشد.

بعد انقلاب مشروطه قانون تشکیل ایالات و ولایات در سال 1286 خورشیدی در دومین دوره ی مجلس شورای ملی تصویب و کشور به 4 ایالت و 12 ولایت به اضافه دارالخلافه ی تهران تقسیم بندی گردید.ایالت ها عبارت بودند از آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و بنادر، خراسان و سیستان،ولایت ها عبارت بودند از 1-استرآباد  2 -مازندران 3 -گیلان( و طوالش) 4-زنجان 5-کردستان 6 -لرستان 7-کرمانشاهان-همدان 9-اصفهان10- یزد 11-عراق 12-خوزستان» ( انساندوست،1389، 125).

در سال 1301 تعداد ایالت ها به 8 عدد افزایش پیدا نمود و گیلان و طوالش در زمره ایالت ها قرار گرفت. تقسیمات کشوری به شکل ایالتی،ولایتی تا سال 1316 ادامه پیدا نمود و در این مدت در تمامی نامه ها و اسناد رسمی نام گیلان و طوالش در کنار هم ذکر می گردید و در درون ایالت یا حکومت گیلان و طوالش واحد حکومتی خمسه طوالش نیز وجود داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال 1:

شباهتهای و تفاوتهای جغرافیای سیاسی قوم تالش در سوی مرز چیست  و تحولات جغرافیای سیاسی ِاین قوم را به چه سمتی سوق می دهد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال 2:

فضای فرهنگی و سیاسی متفاوت در دو سوی مرز چه تغییرات هویتی را موجب گشته می باشد؟

در این پایان نامه ضمن کوشش برای پاسخگویی به دو سوال اصلی فوق کوشش خواهد گردید به پرسشهایی نظیر آن چیز که در ذیل می آید پرداخته گردد:

تقسیمات جغرافیای سیاسی منطقه تالش در دو سوی مرز چیست ؟بسته شدن و باز شدن مرز در دوره های مختلف تاریخی چه تاثیری بر مراودات فرهنگی اقتصادی تالشان دو سوی مرز داشته می باشد ؟هم گرایی فرهنگی و مذهبی تالشان جمهوری آذربایجان با ایران چه تاثیری بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان دارد؟ منطقه شمالی تالش چه اهمیت استراتژیکی برای ایران ، آذربایجان و ارمنستان در قفقاز جنوبی دارد؟ تفاوتها ی ایجاد شده بر اثر جدایی سیاسی در منطقه تالش چه تاثیری بر گرایشات تالش ها در دو سو دارد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه