عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

قسمتی از متن پایان نامه :

جمهوری شوروی مغان که بر ناحیه تالش مسلط بود حکومت مساواتی ها به رهبری رسول زاده به رسمیت نشناخت.اقدام به نشر پول و تشکیل شورای اقتصاد،کمیته جنگ ،کمیسیون فوق العاده،شعبات امور خارجه، دادگستری، امور داخله ،فرهنگ عامه، و دارایی اقدام نمود. « با رهبری کمونیست ها ، جمهوری شوروی مغان پیش روی هجوم نیروهای مخالف مقاومت نمود . کارگران باکو و روسیه شوروی با ارسال سلاح، مهمات، لوازم جنگی و اعزام کادرها و رهبران حزبی(مانند آ. ب یوسف زاده، ی. ج آقایف،اولیانتسف، و ای ، او کولو تیسف) به جمهوری مغانکمک می کردند. ضد انقلابیون که در اواسط ژوئن به مبارزان شوروی در لنکران هجوم آورده بودند شکست خوردند و در این بین کمیسر سیاسی ت ای اولیانتسف کشته گردید. در 15 ژوئن مخالفان مجددا حمله کردند، مبارزان که در این نبرد  از خود رشادت نشان می دادند. پیش روی حملا کوبنده و برتر تاب نیاوردند و به جزیره سارا عقب نشینی کردند و تعدادی دیگر توسط انگلیسی ها و روس های سفید دستگیر و در آشوراده تیرباران شدند، سرانجام حکومت جمهوری شوروی مغان سرنگون گردید . پس از برقراری حکومت جمهورس شوروی در آذربایجان در 1920 اراضی جمهوری شوروی مغان نیز در ترکیب آن قرار گرفت»(امیر احمدیان ،1983 ، 84) .

روایت اسدف مبنی بر سرنگونی جمهوری شوروی مغان توسط مساواتی ها:

دولت مساوت مستقر در باکو برای تثبیت خود در منطقه تالش متوسل به شاخه ای از ارتش ترکهای عثمانی به سرکردگی سرتیپ سلیم اف گشت و با بر اندازی حکومت شورایی مغان ،تالش را تبدیل به فرمانداری کل تحت امر جمهوری دموکراتیک آذربایجان ساخت  او با گماشتن توغلو جواد بیگ ملیک یگانف با مطالعه اوراق و گذرنامه کسانی که از مرز میگذرند اقدامات امنیتی را افزایش داد اما دیری نپایید که با روی کار آمدن بلشوویکها در باکو و شکست حزب مساوات افراد وفادار به حزب بولشویک در لنکران قدرت را به دست گرفتند. در سال 1922 فدراسیون جمهوری های شوروی ماورای قفقاز به عنوان یک دولت فدراتیو شوروی سوسیالیستی از به هم پیوستن سه جمهوری گرجستان و ارمنستان و آذربایجان تشکیل گشت و تا 1936 دوام پیدا نمود. فدراسیون جمهوری های شوروی ماورای قفقاز نیز در ترکیب اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار گرفت. ناحیه تالش شمالی دوباره با نام قضای لنکران درون جمهوری آذربایجان و در ترکیب فدراسیون ماورای قفقاز و در نهایت شوروی سوسیالیستی بود.انحلال فدراسیون قفقاز و حضور مستقل جمهوری آذربایجان در شوروی تاثیرات منفی شگرفی بر سرنوشت قوم تالش داشت که در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت.

در سال 1926 قضای لنکران دارای 13 بخش بوده می باشد:( آستارا،آستراخان بازار(بعد تبدیل به جلیل آباد گردید)، بورادیگا،لریک، بوته سر ، ورگه دیز، کزل آغاج، وره وول، ممدرضالی، ماسالی،پریشیپ،میستان، شوروک)بخشی از تالش هم در قضای جواد بود در آن وقت قضای جواد عبارت بود از:علی بایراملی،بیله سوار، کارادونلو، ساعتلی، صابر آباد، هیله،شورسولو. در 1929 قضاها از بین رفتند. منبع کتاب میلمان 1930 رایون لنکران اعلام گردید در 8 آگوست رایون زوواند  در 1938 به لریک تغییر پیدا نمود ،ورگه دوز 1938 به یاردیملی تغییر پیدا نمود. رایون آستارا 1963 در ترکیب رایون لنکران قرار گرفت و در 1965دوباره از آن خارج گردید. رایون سالیان 930، در سال 1939 خلی از سالیان جدا و تبدیل به رایون گردید در سال 1940به ترکیب سالیان بازگشت و نفت چاله از آن منفک و تبدیل به رایون گردید که مجددا در 1959 به سالیان بازگشت. درسال 1963 نفت چاله دوباره تحت عنوان اراضی اقتصادی نفت چاله مستقل گشت و دو سال بعد در ال 1965 دوباره به ترکیب سالیان بازگشت و عاقبت در 1973 تبدیل به رایون گشت. در سال بیله سوار در سال 1930 تبدیل به رایون گردید به مرکزیت پوشکین در سال 1938 نامش به پوشکین تغییر پیدا نمود و در سال 1991 پس از استقلال آذربایجان دوباره نامش به بیله سوار تغییر پیدا نمود. رایون  بازارآستارا خان که در سال 1930 تشکیل گشته بود در 1968 تبدیل به جلیل آباد گردید که از نام نویسنده آذربایجانی جلیل محمد گل زاده ملهم بود. 1943 رایون ساعتلی تشکیل می گردد.1930 رایون پیرو پاقلوفسکی اعلام و در 1931 به صابر آبادسکی تغییر نام می دهد ملهم از نام میرزا علی اکبر صابر.رایون کارادونلو در سال 1930 رایون اعلام و سپس با اضافه شدن ایمیشلی در 1933 به رایون ایمیشلی تغییر نام داد. در23 ژوئن 1993  جمهوری تالش مغان اعلام گشت و یک ماه بعد با  رای مجلس به جمهوری خود مختار تالش مغان تغییر نام داد و در آگوست 1993 از بین رفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال 1:

شباهتهای و تفاوتهای جغرافیای سیاسی قوم تالش در سوی مرز چیست  و تحولات جغرافیای سیاسی ِاین قوم را به چه سمتی سوق می دهد ؟

سوال 2:

فضای فرهنگی و سیاسی متفاوت در دو سوی مرز چه تغییرات هویتی را موجب گشته می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پایان نامه ضمن کوشش برای پاسخگویی به دو سوال اصلی فوق کوشش خواهد گردید به پرسشهایی نظیر آن چیز که در ذیل می آید پرداخته گردد:

تقسیمات جغرافیای سیاسی منطقه تالش در دو سوی مرز چیست ؟بسته شدن و باز شدن مرز در دوره های مختلف تاریخی چه تاثیری بر مراودات فرهنگی اقتصادی تالشان دو سوی مرز داشته می باشد ؟هم گرایی فرهنگی و مذهبی تالشان جمهوری آذربایجان با ایران چه تاثیری بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان دارد؟ منطقه شمالی تالش چه اهمیت استراتژیکی برای ایران ، آذربایجان و ارمنستان در قفقاز جنوبی دارد؟ تفاوتها ی ایجاد شده بر اثر جدایی سیاسی در منطقه تالش چه تاثیری بر گرایشات تالش ها در دو سو دارد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه