عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه دکتر محمدرضا خلعتبری رییس هیات باستان شناسی تالش

کاوش های باستان شناسی  به ریاست محمد رضا خلعتبری در ناحیه تول تالش آثار تمدنی کهنی را از عصر آهن در تالش کشف نمود که نشان از وجود دوره درخشان تمدنی در تالش بودوی در کتاب کاوش های باستان شناسی در تول تالش تقسم گشتن تالش به دو قسمت و عدم تسلط تالش ها به منابع استانی و اداری مرکز را عامل استحاله این قوم و نفوذ فرهنگ و زبان ترکی و گیلکی می داند در این کتاب پس از تبیین اهمیت فوق العاده تالش به دلیل انتقال تمدن عصر آهن به درون فلات ایران وی می نویسد«هویت بخشیدن و تدوین ساختارهای فرهنگی منطقه تالش از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نیاز به کار همه جانبه و هدفمند دارد»

2-9-3-دیدگاه دکترحسین احمدی تاریخ نگار

حسین احمدی مولف کتاب های تاریخی تالش همچون تالشان از صفویه تا پایان جنگ دوم ایران و روس ، اخبارنامه میرزا خداوردی(تصحیح) و تالش شمالی با دید انتقادی به آثار تالیفی توسط محققین روس نگاه می کندو می نویسد«یکی از مشخصات تاریخ نویسی روسی که در روسیه تزاری شکل گرفت و در دوره ی استالین مدون گردید مقابله با نفوذ فرهنگ ایرانی در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی بود در نتیجه با برنامه ای دقیق به حذف یا استحاله هر چیزی پرداختند که به نوعی به فرهنگ و تمدن ایرانی مرتبط بود.حسین احمدی قوم ایرانی تالش را یکی از مظاهر نفوذ فرهنگی ایران و یکی از اهداف این استحاله ارزیابی می کند و در مورد پیوند تالشان با فرهنگ کهنشان می نویسد«بعد از گذشت 179 سال از جدایی تالش شمالی از ایران و با کمترین ارتباط در بخش شمالی و جنوبی، زبان،فرهنگ،لباس،آداب و رسوم مردم آن بسیار نزدیک به هم می باشد»(احمدی1390،3)

2-9-4-دیدگاه ژاک دو مرگان باستان شناس در مورد تالش ها

ژاک دومرگان باستان شناس فرانسوی که در سال 1890 در منطقه تحقیقات میدانی می کرده می نویسد: تالش ها فرمانروایان قدیم منطقه هنوز هن بخش اعظمی از این سرزمین را در تصرف خود دارند. با اینکه توسط ایل های قبچاق جذب شده اند آثار اختلاط چندانی ندارند و صریحا و به گونه واضح ایرانی هستند.(امیر احمدیان،1382،378)

2-9-5-دیدگاه دکتر بهرام امیر احمدیان قفقاز شناس

دکتر بهرام امیر احمدیان در مورد تبار تالشان می نویسد: تالش ها از نسل قبایل بومی ساکن زاویه جنوب شرقی جمهوری آذربایجان و نواحی مجاور استان اردبیل می باشند . این قوم نمایانگر اختلاط عناصر قفقازی و ایرانی می باشد. صدها سال منطقه آنها صحنه پیکار امپراطوری های رقیب بوده می باشد. تالش ها اغلب شیعه و زبانشان تالشی می باشد. از نظر ترکیب قومی اگرچه اکثریت جمعیت تالشی اند اما در اسناد رسمی و دولتی آذربایجان آذری قلمداد می شوند. (امیر احمدیان،1382،378 ، 379 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال 1:

شباهتهای و تفاوتهای جغرافیای سیاسی قوم تالش در سوی مرز چیست  و تحولات جغرافیای سیاسی ِاین قوم را به چه سمتی سوق می دهد ؟

سوال 2:

فضای فرهنگی و سیاسی متفاوت در دو سوی مرز چه تغییرات هویتی را موجب گشته می باشد؟

در این پایان نامه ضمن کوشش برای پاسخگویی به دو سوال اصلی فوق کوشش خواهد گردید به پرسشهایی نظیر آن چیز که در ذیل می آید پرداخته گردد:

تقسیمات جغرافیای سیاسی منطقه تالش در دو سوی مرز چیست ؟بسته شدن و باز شدن مرز در دوره های مختلف تاریخی چه تاثیری بر مراودات فرهنگی اقتصادی تالشان دو سوی مرز داشته می باشد ؟هم گرایی فرهنگی و مذهبی تالشان جمهوری آذربایجان با ایران چه تاثیری بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان دارد؟ منطقه شمالی تالش چه اهمیت استراتژیکی برای ایران ، آذربایجان و ارمنستان در قفقاز جنوبی دارد؟ تفاوتها ی ایجاد شده بر اثر جدایی سیاسی در منطقه تالش چه تاثیری بر گرایشات تالش ها در دو سو دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه