تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

قسمتی از متن پایان نامه :

نگاهی به سال 50 خفقان و حذف تالشان در آمار های رسمی

چه از 1936 تا 1986 را در نظر بگیریم چه از 1939 تا 1989  با سکوتی مرگبار مواجه ایم  که به مدت نیم قرن تالش شمالی را فرا می گیرد.سیاست پرده ی آهنین روسیه ، فضای امنیتی و بسته سیاسی ، جنگ جهانی دوم و پس از آن جنگ سرد همه درمنکوب شدن قوم تالش در این سال ها موثر بوده می باشد.در آمار سال 1939 از وجود 77000 تالش یاد شده می باشد. میللر در یادداشت های خود با نادرست بودن و کم بودن آمارها تصریح کرده و گفته می باشد به گونه مثال من در  بورادیگاه که ساکنینش را ترک نوشته اند از بچه های 7 ساله اشعار تالشی ثبت و ضبط کرده ام. در آمار سال 1959 تعداد تالشان را صد نفر نوشته اند! در 1979 این تعداد صفر ذکر گشته می باشد!از حدود 1986 کم کم تالش ها نیز عیان شدند.ظهیر الدین ابراهیمی در این زمان به کمیته های حزب کمونیست نامه نوشت و درخواست نمود که در آمارها اسم ملیت تالش را نیز بگنجانند تا تالش ها بتوانند ملیت خود را قید کنند. او از فعالترین سیاسیون تالش در این سال ها بود.مراد حاجی  مقاله ای با نام اسمت را بگو تالش در سال 1989 نوشت که متنی معروف می باشد. در آمار 1989 تعداد تالشان 21 هزار نفر ذکر گردیده می باشد. این سیر نزولی اعلام آمار  از 77000 به 21 هزار سپس به 100 نفر و به صفر رسیدن  و پس از آن  طی ده سال از صفر به بیست یک هزار نفر خود موضوعی شگفت انگیز می باشد که عمق تراژدی کوشش برای آسمیلاسیون قوم تالش و ارائه آمارهای دروغین را بر ملا می سازد.

4-1-4-سال 1986 تا امروز

با اینکه در سال های بعد 1339 تا دهه 80 میلادی گه گاه تالش های تالش شمالی با چاپ شعری در یک ستون نشریات آذربایجان یا با ضبط ترانه ای یا چاپ تحقیقات محققان روس مجال ابراز وجود می یافتند اما تغییر محسوس از سال های نیمه دوم دهه هشتاد میلادی به وجود آمد بعد از سال  1985 دیگر بار حرکات فرهنگی و سیاسی تالش ها شروع می گردد شعرهای ولیشاه علی اف، خانعلی تالش ،توفیق الهام جمال لَلَ زوئه و دیگران کم کم شروع می گردد.شروع حرکت اصلاحی گورباچف در شوروی، پرستورویکا  وگلاسنویست موجب آزادی های مدنی و سیاسی گشت که به عیان شدن آن چیز که پنهان بود انجامید.در همین سال ها تالش ها جمعیت اوستا به عنوان اولین جمعیت را شکل دادند که از اعضای آن اکتای معلم، ولیشاه علی اف و ظاهرالدین ابراهیمی بود. در سال 1990  تالشهایی که در روسیه تحصیل می کردند دست به انتشار روزنامه  با نام تولش زدند که چهره ی شاخص در آن میان هلال محمداف بود. 5 شماره از روزنامه تولش منتشر گردید.

سپس شوروی فروپاشی و آذربایجان مستقل می گردد و جنگ قره باغ اوج می گیرد. در سال 1992 تالش ها کنفرانسی بزرگ در باکو تشکیل می دهند. و در این کنفرانس به مدنیت تالش و لزوم احیای هویت تالش تاکید می گردد مانند تصمیماتی که در این کنفرانس اتخاذ گردید این بود که الفبای تالش با حروف کریل نوشته گردد. در سال 1992 مرکز مدنیت تالش با پیگیری فامیل جعفراف و گرد آمدن گروهی از فرهیختگان تالش همچون پرفسور سیف الله اسدلله اف و پرفسور نوروز علی ممداف باز می گردد و انتشار روزنامه صدای تالش آغاز می گردد. پرفسور اقرارعلی اف هم در این روزنامه در مورد تاریخ تالش مقاله داشته می باشد.برات قاسم اف رییس مرکز مدنیت تالش در لنکران بود که هنوز هم اسما هست.ترکیب فعالیت های فرهنگی و هویتی تالشان با فعالیت های سیاسی حزب برابری ملل آذربایجان به رهبری دکتر هلال محمداف و اضافه گشتن فعالیت سیاسی و قدرت نظامی ژنرال علی اکرم همت اف در وضعیت متزلل آذربایجان تازه اعلام استقلال کرده ودرگیر جنگ قره باغ منجر به تشکیل جمهوری تالش مغان در 23 ژوئن 93 و تحقق موقتی آرزوی تالش های تالش شمالی 74 سال پس از  تشکیل وفروپاشی جمهوری مغان در تالش گشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال 1:

شباهتهای و تفاوتهای جغرافیای سیاسی قوم تالش در سوی مرز چیست  و تحولات جغرافیای سیاسی ِاین قوم را به چه سمتی سوق می دهد ؟

سوال 2:

فضای فرهنگی و سیاسی متفاوت در دو سوی مرز چه تغییرات هویتی را موجب گشته می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پایان نامه ضمن کوشش برای پاسخگویی به دو سوال اصلی فوق کوشش خواهد گردید به پرسشهایی نظیر آن چیز که در ذیل می آید پرداخته گردد:

تقسیمات جغرافیای سیاسی منطقه تالش در دو سوی مرز چیست ؟بسته شدن و باز شدن مرز در دوره های مختلف تاریخی چه تاثیری بر مراودات فرهنگی اقتصادی تالشان دو سوی مرز داشته می باشد ؟هم گرایی فرهنگی و مذهبی تالشان جمهوری آذربایجان با ایران چه تاثیری بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان دارد؟ منطقه شمالی تالش چه اهمیت استراتژیکی برای ایران ، آذربایجان و ارمنستان در قفقاز جنوبی دارد؟ تفاوتها ی ایجاد شده بر اثر جدایی سیاسی در منطقه تالش چه تاثیری بر گرایشات تالش ها در دو سو دارد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه