تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مهاجرت ها در تالش شمالی

4-7-1-موج اول : میانه جنگهای ایران و روسیه و عهدنامه های ترکمنچای و گلستان

اولین مهاجرت های دویست سال اخیر پس از پایان جنگ های ایران و روسیه رخ داد که بخش عمده اش مربوط به خانواده، طایفه و خدمه و رعایای میرحسن خان تالش بود که همراه او به  بخش جنوبی آستارا و نمین که در مرز ایران باقی مانده بودند آمدند و شامل چندین هزار نفر میشد. که در تکوین شهر نمین تاثیر عمده داشتند.

4-7-2-موج دوم: در خلال و بعد از جنگ جهانی اول

مهاجرت بزرگ  بعدی در بحبوحه جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر 1917 روی داد انقلاب  گروهی براثر جنگ و بی ثباتی خانه و کاشانه خود را از دست دادند و به ایران مهاجرت کردند مهاجرت خصوصا  قشر مذهبی و روحانیون تحت فشار انقلاب کمونیستی در شوروی به ایران مهاجرت کردند.

4-7-3-موج سوم :در خلال و بعد از جنگ جهانی دوم

موج سوم مهاجرت ها با درگیری روسیه در جنگ جهانی دوم آغاز گردید. بسیاری از خانواده ها بر اثر فشار جنگ و فشار دولت شوروی به تالش جنوبی مهاجرت کردند بسیاری نیز موقتی و با سودای بازگشت آمده بودند و پس از بسته شدن مرز نیمی از اهالی خانواده شان در آن سوی ماند و نیمی در این سو که منجر به بیش 60 سال جدایی گشت تا باز شدن مرز پس از1989 مردم خود از مرز گذشتند و فامیل خود را یافتند.

مهاجرت های اجباری   یا تبعید دست جمعی وسیعی نیز در این سال ها(1939_1935) به وقوع پیوست، مرز نشینان ، و طوایف و اقوامی که مورد اعتماد تشخیص داده نشدند مانند طوایف شاهسون ،تالش میکائیلو ها و….که با آن سوی مرز یعنی ایران رفت و آمد و مراوده داشتند ان ها گفته بودند یا آنسوی مرز بمانید یا این سو. تالش ها را قومی ایرانی با گرایش به ایران تشخیص دادند و گروه گروه تبعید کردند تبعید چندین هزار  نفر به قزاقستان ازسال 1935 تا 1939 همانند این می باشد  در قزاقستان ولایت شو یا چو (زمان شوروی چو گفته می گردد) از محل های استقرار تالش ها بوده می باشد. شیوه تبعید بدین شکل بود که سرباز ها به روستا ها می ریختند و به زور اسلحه مردم را به سمت قطارها می بردند. یک بخش ازتالشان تبعید شده به قزاقستان بعد از مرگ استالین اجازه بازگشت یافتند که از  آن میان گروهی باز گشتند و گروهی ماندند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال 1:

شباهتهای و تفاوتهای جغرافیای سیاسی قوم تالش در سوی مرز چیست  و تحولات جغرافیای سیاسی ِاین قوم را به چه سمتی سوق می دهد ؟

سوال 2:

فضای فرهنگی و سیاسی متفاوت در دو سوی مرز چه تغییرات هویتی را موجب گشته می باشد؟

در این پایان نامه ضمن کوشش برای پاسخگویی به دو سوال اصلی فوق کوشش خواهد گردید به پرسشهایی نظیر آن چیز که در ذیل می آید پرداخته گردد:

تقسیمات جغرافیای سیاسی منطقه تالش در دو سوی مرز چیست ؟بسته شدن و باز شدن مرز در دوره های مختلف تاریخی چه تاثیری بر مراودات فرهنگی اقتصادی تالشان دو سوی مرز داشته می باشد ؟هم گرایی فرهنگی و مذهبی تالشان جمهوری آذربایجان با ایران چه تاثیری بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان دارد؟ منطقه شمالی تالش چه اهمیت استراتژیکی برای ایران ، آذربایجان و ارمنستان در قفقاز جنوبی دارد؟ تفاوتها ی ایجاد شده بر اثر جدایی سیاسی در منطقه تالش چه تاثیری بر گرایشات تالش ها در دو سو دارد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه