عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی از کتب مهم و تاثیر گذار چاپ شده  توسط تالشان بعد 1989

از 1989 تا کنون بیش از صد کتاب توسط تالشان تالش شمالی به زبان های تالش ، ترکی و روسی منتشر گشته می باشد اما بعضی از این آثار به دلیل شکستن سکوت 50 ساله و آب کردن یخ فضای ادبی و فرهنگی مهم بوده اند و تأثیر تاریخی داشته اند از آن جملع اند:

1-تولشی ارمغون  منتخب شعر شعرای تالش  تالیف پرفسور نوروزعلی ممداف در سال 1993زولفقاری وژنیه به اثرون (منتخب اشعار زلفقار احمد زاده)  هلال محمداف (بین 2002 تا 2004 سنت پطرزبورگ)

2-بهاند تالشه بلبل: این اثر شامل اشعار وطنی و ملی اشعار علی ناصر شاعر انقلابی و بزرگ تالش می باشد در این اثر سرود ملی تالش  ها در جمهوری تالش مغان و مارش نظامی تالش چاپ گشته می باشد.

3-غزلون:  شامل اشعار خلقت ، خلقت شاعری از نسل متاخر تالش می باشد که غزلیاتش بسیار مورد توجه تالشان شمالی می باشد.

4-تالشی انجام نبه ئه مستقلیت : این کتاب مجموعه مقاله ها یست که توسط فخرالدین عباس زاده و اقبال ابیل اف و جمعی دیگر نوشته شده می باشد و مقاله محوری آن در مورد انتقاد از عملکرد روسیه در مورد اضمحلال خانات مستقل تالش در قرن 18 می باشد. این کتاب در سال 2010 در مینسک توسط سازمان رستاخیز مدنیت تالش منتشر گشت.

5-تاریخ کادوس ها: این کتاب نوشته دکتر علی عبدلی از تالش شناسان ایران می باشد که در سال 2002  توسط مرکز مدنیت تالش در باکو به ترکی ترجمه گشت. اهمیت این کتاب از این روی می باشد که تا پیش از آن  در تالش شمالی  بیشتر خواص بودند که از کادوسی ها به عنوان پیشنیان تالش ها مطلع بودند تا عموم مردم ،این کتاب در شناساندن بیشتر و وسیع تر کادوس به تالشان شمالی موثر بود.

6-لغت نامه های تالشی

پس از لغت نامه ی مهم تالشی ترکی تالیف پرفسور نوروزعلی محمداف در باکو در سال های2006 و 2008  دو جلد کتاب روسی، تالشی با 82 هزار لغت توسط فخرالدین عباس زاده  در مسکو و باکو چاپ گردید که بسیار مهم می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال 1:

شباهتهای و تفاوتهای جغرافیای سیاسی قوم تالش در سوی مرز چیست  و تحولات جغرافیای سیاسی ِاین قوم را به چه سمتی سوق می دهد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال 2:

فضای فرهنگی و سیاسی متفاوت در دو سوی مرز چه تغییرات هویتی را موجب گشته می باشد؟

در این پایان نامه ضمن کوشش برای پاسخگویی به دو سوال اصلی فوق کوشش خواهد گردید به پرسشهایی نظیر آن چیز که در ذیل می آید پرداخته گردد:

تقسیمات جغرافیای سیاسی منطقه تالش در دو سوی مرز چیست ؟بسته شدن و باز شدن مرز در دوره های مختلف تاریخی چه تاثیری بر مراودات فرهنگی اقتصادی تالشان دو سوی مرز داشته می باشد ؟هم گرایی فرهنگی و مذهبی تالشان جمهوری آذربایجان با ایران چه تاثیری بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان دارد؟ منطقه شمالی تالش چه اهمیت استراتژیکی برای ایران ، آذربایجان و ارمنستان در قفقاز جنوبی دارد؟ تفاوتها ی ایجاد شده بر اثر جدایی سیاسی در منطقه تالش چه تاثیری بر گرایشات تالش ها در دو سو دارد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه