شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

خانوار

بر طبق جدول زیر تعداد خانوارهای محدوده مورد مطالعه تعداد خانوار 62686  می باشد که از بین شهرستان تالش  30100 نفر دارای بیشترین تعداد خانوار و بند انزلی با 6398 خانوار دارای کمترین تعداد خانوار می باشد.

– ترکیب جنسی

بر طبق جدول زیر در بین شهرستانهای مورد مطالعه انزلی دارای بیشترین تعداد مردان با 52 درصد مرد و ماسال دارای کمترین تعداد مرد با 2/48 درصد مرد می باشد در واقع از مجموع جمعیت، شهرستان بندر انزلی مردان سهم بیشتری دارند و در شهرستان ماسال از مجموع جمعیت تعداد مردان کمتر می باشد.

 

– نسبت جنسی

   بر طبق جدول زیر در بین شهرستانهای مورد مطالعه نسبت جنسی شهرستان آستارا 101 می باشد بدین معنی که پیش روی هر 100 زن 101 مرد هست. نسبت جنسی شهرستان تالش به ازای هر 100 زن 99 مرد قرار دارد این امر در رضوانشهر پیش روی هر 100 زن 96 مرد و در صومعه سرا به ازای هر 100 زن 95 مرد، در بندر انزلی در برابر هر 100 زن 110 مرد، در شفت به ازای هر 100 مرد 97، در فومن پیش روی هر 100 زن 94 مرد بوده می باشد. بحث نسبت جنسی شهرستان ماسال پایین تر از دیگر شهرستان ها می باشد زیرا به ازای هر 100 زن 93 مرد هست.

– سواد

از مجموع 431632 نفر جمعیت 6 ساله و بیشترشهرستانهای مورد مطالعه تعداد 317132 نفر باسواد می‎باشد که در کل محدوده درصد باسوادی 4/73 درصد می باشد. و از بین شهرستان های مورد مطالعه بالاترین درصد باسوادی مربوط به شهرستان رضوانشهر با 5/77 درصد باسواد و کمترین مربوط به ماسال با 2/69 درصد باسواد می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه