عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

جنگل نیمه مخروبه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این کلاس بین ارتفاع 400-700 متر از سطح دریاهای آزاد قرار دارد. عناصر درختی موجود در آن بطور متوسط 70% هیزمی و 30% صنعتی و شامل گونه های توسکا، بلوط، ممرز، شمشاد، انجیلی، افرا می باشند. مراتع جنگلی منطقه مورد مطالع از دامنه ها و مناطق کوهستانی مجاور زمین های زراعی و باغهای جلگه ای آغاز می گردد و از مرز مراتع ییلاقی به صورت نواری با عرض حدود 10 تا 40 کیلومتر از منطقه استار در شمال غرب شروع میشود و تا مرز  منطقه جنگلی چابکسر در شرق گیلان امتداد دارد. این جنگل ها عموما در دامنه های شرق رشته کوههای تالش که از رطوبت و بارندگی بالایی برخورداراست قرار دارند. بطو ریکه بارندگی در قسمت اعظم منطقه به 1000- 2000   میلیمتر در سال میرسد.

شیرخشت، زرشک، هفت کول، ابداغ رستنی های علوفه ای این منطقه می باشد وگیاهان علوفه ای چندساله گرامینه عبارتنداز علف باغ، علف پشمکی، تریزتوم، فستوکا، نوعی چسب.

 

 

3-3-7-1-3 مراتع جنگلی

مناطق جنگلی گیلان ازمهمترین منابع تامین علوفه دام های دامداران استان به شمارمی طریقه، زیرادام ها حدود نیمی ازسال درآنها تعلیف ونگهداری دام درجنگل همه ساله باشروع فصل سرما (که معمولااول پاییزاست) آغاز می گردد وتا اوایل بهارسال بعد ادامه می یابد. مراتع جنگلی منطقه مورد مطالعه از دامنه ها و مناطق کوهستانی مجاور زمین های زراعی و باغ های جلگه ای آغاز می شوند واز مرز مراتع ییلاقی به صورت نواری باعرض حدود10 تا40 کیلومتر از منطقه آستارا در شمال غرب شروع می گردد وتا مرز منطقه جنگلی چابکسر درشرق گیلان امتد اددارد. این جنگلها عموما در دامنه های شرق رشته کوههای تالش که که از رطوبت  وبارندگی بالایی برخوردار می باشد قراردارند. بطوری که بارندگی درقسمت اعظم منطقه به 2000 – 1000 میلی متر درسال می رسد.

 

3-3-8 ویژگی های اجتماعی- جمعیتی

مطالعه الگوی توزیع و تراکم جمعیت اساسی ترین نکته در درک جغرافیایی هر مکان می باشد تا مشخص گردد که بشر چگونه در متن محیط طبیعی پخش شده و خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و تاریخی آن محدوده چه کیفیتی را دارا می باشد. با در نظر داشتن تاثیر مثبت در توسعه فضایی یک مکان جغرافیایی و تأثیر آن در اندازه تقاضا برای انواع خدمات و کاربریها و تغییر عملکردهای عمده شهری و روستایی و همچنین خلق مکانهای جدید جهت پاسخ گویی به نیازهای افراد جامعه در یک ناحیه اقتصادی ایجاد می کند که به مطالعه جمعیت و بعضی از خدمات زیر بنایی و روبنایی در محدوده مورد مطالعه بپردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه