عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

تیپ اراضی شن های روان:

3-3-6-4-1 واحد اراضی 1. x

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شامل تیپ اراضی شن های روان با تپه های شنی و اراضی شن زار ساحلی با پستی و بلندی نسبتا زیاد و شیب نسبتا کم می باشد. اراضی این واحددارای خاک های شنی عمیق  با  بافت متوسط تا سنگین می باشد. که با محدودیت پستی و بلندی و نفوذپذیری سریع مواجه می باشد. با اجرای عملیات عمرانی و اصلاحی نظیر تطبیح و تامین آب آشامیدنی مورد نیاز و احداث جاده، استعداد زیاد برای احداث ویلای ساحلی و پلاژ و استعداد  متوسط برای چراگاه در بعضی قسمت ها خواهد داشت.

 

3-3-6-4-2 واحد اراضی 2. x

شامل تپه های شنی تثبیت شده و پستی و بلندی می باشد که قسمت هایی از آن تحت کشت و زرع قرار دارد. اراضی این واحد دارای خاک های شنی عمیق یکنواخت با رنگ تیره تا قهوه ای تیره رنگ و مواد آلی زیاد کنترل چرا و رعایت اصول مرتعدادی و تسطیح از استعداد متوازن برای چرای تحت کنترل و استعداد خوب برای احداث منازل مسکونی و کارخانجات در بعضی قسمتها بر خوردار خواهد گردید. (وزارت جهاد کشاورزی، 1372).

 

3-3-7 پوشش گیاهی

از مشخصات بارز جنگل های گیلان آن می باشد که باستثنای دوگونه زربین و سرخدار رویشگاه اصلی درختان پهن برگ بوده و در ردیف جنگل های پهن برگ و مخصوص مناطق هیرکانی می باشد. عمده ترین گونه‎های درختی در منطقه غرب گیلان عبارتند از:

راش، توسکا ییلاقی، گردو، ممرز، نارون، گیلاس وحشی، شاه بلوط، شمشادی، نمدار، زبان گنجشک.

 

3-3-7-1 طبقه بندی پوشش جنگلی ناحیه غرب استان گیلان

از آنجایی که امروزه تراکم و انبوهی رستنی های جنگلی دلیلی بر مرغوبیت یا نا مرغوبی جنگل ها نمی‎باشد لذا در تقسیم بندی جدید، جنگل ها را از لحاظ تیپ و کیفیت گونه های گیاهی به ویژه وجود یا عدم وجود گونه های صنعتی درجه بندی می نمایند. بر این اساس جنگل های ناحیه غرب گیلان به سه کلاس به تبیین زیر تقسیم می شوند (طرح احیای محیط زیست طبیعی استان گیلان، 1373 :92-89)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه