تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واحد 2/2

شامل تپه های که ارتفاع با قلل مسدود وفرسایش متوسط متشکل از سنگهای آهکی با شیب 20% تا 25% وارتفاع 1000-800متر از سطح دریا و با خاکهای کم عمق ناحیه عمیق با بافت سنگین می باشد که اراضی این واحد در حال حاضر از پوشش متوسط گیاهان مرتعی پوشیده شده و به عنوان چراگاه فصلی مورد بهره گیری قرار می گیرد. و در بعضی قسمتها نیز در قطعات کوچک زراعت دیم انجام می شود و با کنترل شیب و فرسایش عمیق خاک در این اراضی  استعداد متوسط برای چرای تحت کنترل را به دست می آورد.

 

3-3-6-2 تیپ اراضی دشت های رسوبی

 

3-3-6-2-1 واحد 1/5/4

شامل قسمت های بالایی دشت های رسوبی رودخانه های کوچک موجود در منطقه باشیب های بالا و پستی و بلندی که با شیب 5/0 تا 3 درهزاراست. این اراضی دارای خاک های اسیدی عمیق بابافت متوسط تا سنگین می باشد. از عوارض محدود کننده این واحد در بعضی قسمت ها واحدات سیستم زهکشی استعداد زیادی برای برنجکاری و دیمکاری و چای کاری و احداث باغات در بعضی قسمتها دارد.

 

3-3-6-2-2 واحد 2/5/4

شامل قسمت های پایین دشت های رسوبی نسبتا مسطح رود خانه های کوچک موجود در منطقه با شیب کمتر از 5/0 در هزار می باشد. این اراضی دارای خاک های اسیدی عمیق، با بافت سنگین همراه بافتهای رنگی می باشد. از عوامل محدود کننده این اراضی، نامناسب بودن وضعیت زهکشی و بالا بودن سفره آب زیر زمینی، در بعضی قسمت ها می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه