تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مهمترین رود های این حوضه عبارت می باشد از :

کرگانرود: این رودخانه بزرگترین و پر آب ترین رود خانه جاری در محدوده غرب گیلان می باشد. از به هم پیوستن تعدادی رود خانه های دیگر به وجودمی آید و از غرب به شرق جریان دارد. پس از عبور از ضلع شمالی شهر تالش رواناب خود را با متوسط سالیانه01 /237 میلیون متر مکعب در نزدیکی آبادی به نام (قرن) به در یای خزر تخلیه می نمایند و در مقام نخست قرار دارد.

شیب تند و سنگلاخی بودن از مشخصات بستر این رود خانه می باشد و دارای عمق 5/3-1متر می باشد. وسعت این حوضه در منطقه ورود به دشت 590 کیلومتر مربع  و طول شاخه اصلی آن در بالا دست آق اولر که معروف می باشد 40 کیلومتر و بلند ترین نقطه ارتفاع حوضه آن 3290 متر و متوسط دبی آن نیز 6/729 می‎باشد.

– ناورود: در فاصله حدود 7 کیلومتری جنوب هشتپر و به موازات جاده اسالم به خلخال از غرب به شرق این رودخانه جریان دارد و رواناب خود را با متوسط حجم سالیانه 31/164 میلیون مترمکعب  پس از عبور از روستای اسالم در نزدیکی آبادی سیاه چال و خونه پا خونه به دریای خزر تخلیه می نمایند. مساحت حوضه در ایستگاه خرجگیل (مقطع ورود به دشت) 266 کیلومتر مربع-طول شاخه اصلی آن 34 کیلومتر و ارتفاع بلند ترین نقطه حوضه آن 3016 متر می باشد. از دیگر رود خانه های حوضه می توان به: مرداب، ویرمونی، کانرود، لوندویل، چلوند، لمیر، چوبر، حویق، شیرآباد، خطبه سرا، لیسار، خاله سرا و دیناچال تصریح نمود (طرح احیای محیط زیست طبیعی استان گیلان، 1373 : 87-85)

 

3-3-6 خاک

براساس نتایج مطالعات ارزیابی و قابلیت اراضی موسسه تحقیقات خاک وآب ناحیه غرب گیلان دارای تیپ کوهها – تیپ تپه ها، تیپ اراضی دشت های رسوبی-  تیپ اراضی پست و شور_ تیپ اراضی شن های روان می باشد.

 

3-3-6-1 تیپ کوهها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مساحت این اراضی بیش از 905 هزار هکتار در کل استان می باشد و شامل واحد های زیر در منطقه غرب گیلان می باشد.

 

3-3-6-1-1 واحد اراضی 1/1

متشکل از کوههای بسیار مرتفع با قلل تیز و کشنده، متشکل از سنگ های آهکی دولومیت، شن و ماسه سنگ با شیب 50% تا 100% که در ارتفاع بین 4000-2000 متر از سطح دریا قرار دارد و اکثرا بدون پوشش خاکی و یا دارای خاک های کم عمق همراه با برون زدگیهای سنگی بسیار زیاد می باشد.

از عوامل محدود کننده اراضی فوق، شیب بسیار تند و عدم پوشش خاکی همراه با فرسایش بسیار زیاد می باشد. که جهت بهره برداری از استعداد بعداز انجام عملیات آنجیز دارای و جلوگیری از فرسایش و کنترل چرا می تواند برای چرای دام در قسمت های محدود از استعداد متوسط برخوردار باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه