عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

زمین شناسی

گیلان بخشی از منطقه شمالی رشته کوه البرز که در حدود 3000سال پیش در دوران کامبرین پوشیده از دریائی کم عمق بوده می باشد را می باشد. بر اساس بررسیهای انجام شده از قدیمی ترین سنگها که متعلق به پره کامبرین می باشد تا جدید ترین آنها که بطور پراکنده در این سرزمین می باشد نظاره می‎گردد.

پراکندگی این سنگها در همه جا یکسان نیست به طوریکه گاهی سنگهای مربوط به یک دوره وسعت قابل توجهی را پوشانیده می باشد(تالش شمالی) و یا برعکس چندین دوره در محدوده کوچکی رخ نمون دارند

چهره متنوع در کوهستانها و پایکوه و جلگه های ساحلی مدیون تنوع سنگها و تأثیر آنها در برابر فرآیندهای درونی و بیرونی می باشد. در واقع شکل اولیه ناهمواریها نتیجه مستقیم این پدیده می باشد.

3-3-3 توپوگرافی

شکل زمین و تیپ ناهمواری ها در سیمای جغرافیایی استان گیلان با در نظر داشتن وحدت نسبی در کلیت آن یک دست نیست و از تنوع بسیاری برخوردار می باشد. رطوبت فراوان دریای خزر و نوساتات ادواری آن قرار گرفتن در مسیر زنجیرهای پر فشار سیبری و جنگل های انبوه، جهت شمال و جنوبی رشته کوه تالش در غرب استان و جهت شرقی و غربی البرز، رودخانه های همیشگی و پرآب که از ارتفاعات تالش و البرز سرچشمه می گیرند. استخرها و تالاب ها و آبگیرهای طبیعی، نور گیری متوازن از اشعه خورشید و فرسایش و. . . از مجموعه عواملی هستند که تیپ نا همواری ها را به مرور زمان دستخوش تغییر و تحول می نمایند. که بر این اساس می توان به صورت ذیل تیپ ناهمواری های منطقه را تقسیم بندی نمود. و در نهایت از لحاظ توپوگرافی آن به حوزه غرب رسید (طرح جامع استان گیلان، 1375)

 

3-3-3-1 نوار ساحلی

این ناحیه محدوده باریکی می باشد که در امتداد سواحل بین دریا و تپه های ماسه ای کشیده شده که به ماسه‎های ساحلی معروف می باشد. ارتفاع متوسط آنها بین یک الی 10 متر به تناسب نوع ساحل از چند متر تا چند صد متر از آب دریا از منطقه چابکسر تا آستارا را فرا گرفته می باشد که با فعالیت شدید رسوب گذاری توسط رودخانه هایی که این باند را قطع می نمایند و به دریا می ریزند مواجه می باشد. زمانی که این رودخانه ها در پشت این باند می مانند برکه ها، استخرها، تالاب های کوچک و بزگ راتشکیل میدهند که تالاب انزلی یک نمونه از آن با در نظر داشتن وضعیت خاص زمین شناسی جریان های دریایی، بادی می باشد که شکل گیری اولیه باندهای ماسه ای در تکامل آن موثر بوده می باشد و دلتا سازی رودخانه ها مخصوصا سفیدرود در این مورد بسیار مهم می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه