عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

اداره کل امور فنى

این اداره کل وظایف ستادى مختلفى را به عهده دارد که در مجموع : ایجاد وحدت رویه، متناسب کردن کلیه امور اجرایى در سطح این معاونت ـ از طریق صدور دستورالعمل و بخشنامه و نظارت بر حسن اجراى آنها، تهیه طرح‌هاى لازم در زمینه مربوط به آزمایش رانندگی، صدور گواهینامه، تبدیل گواهینامه‌هاى خارجى به ایرانی، معاینه و شماره گذاری، بررسى نیازها، نارسایى‌ها و معضلات ادارات صدور گواهینامه، شماره گذارى و مهندسى ترافیک، تهیه و جمع‌ آورى آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه حمل و نقل و امور مربوط به راهنمایى و رانندگى و تجزیه و تحلیل اطلاعات یاد شده جهت بهره ‌برداری، همچنین تعیین اقلام مورد نیاز در ارتباط با صدور گواهینامه و شماره گذارى مانند وظایف این اداره کل مى‌باشد.

 

2-9-2 اداره کل امور انتظامى

وظایف ستادى گوناگونى از قبیل تهیه طرح‌هاى ایمنى عبور و مرور و ایجاد هماهنگى در نحوه اجراى این طرح‌ها ـ چه داخل شهرها و چه در سطح شهرها و چه در سطح جاده‌هاى کشور. تهیه طرح‌هاى مربوط به جلوگیرى از تجاوز به حریم راه‌هاى کشور،‌ ایجاد هماهنگى‌هاى لازم بین ادارات و مسئولین و متخصصان جهت دستیابى به بهترین راه‌حل‌هاى ممکن براى پایین آوردن ضایعات حوادث رانندگی، بهره‌بردارى از اطلاعات کامپیوترى جهت طرح‌هاى مناسب آموزش همگانی، اقدامات لازم در تهیه طرح‌ها و تنظیم فرم‌هاى رسیدگى به تصادفات اخذ جرایم، اعزام به دادگاه، اعزام به اداره راه و امورى از این قبیل در حیطه وظایف این اداره کل مى‌باشد. فعالیت‌هاى مقطعى ادارات و دوایر تحت امر به مقصود ارتقاء سطح کیفى و کمى امور نیز به وسیله اداره کل امور انتظامى ارزیابى مى‌گردد.

 

2-9-3 اداره کل امور عمومى

امورى از قبیل همکارى با مراجع ذیربط در جهت تأمین پرسنل متخصص و مورد نیاز واحدهاى راهنمایى و رانندگی، برنامه‌ریزى در زمینه ارزیابى تخصصى پرسنل کارشناسى و کاردان فنی، امور عمومى همکارى با مراجع بین‌المللى ذیربط و تبادل اطلاعات، اخذ و اعطاى بورسیه بر اساس مقررات و دستورالعمل‌هاى سازمانی، برنامه‌ریزى در زمینه ایجاد ارتباطات بین‌المللی، جمع‌آورى کتب و نشریات تخصصى و مقررات ترافیکى بین‌المللى جهت بهره گیری ـ انعکاس و اعلام آمارهاى مورد نیاز مراجع درون و بیرون سازمانى و تعیین پرسنل ممتحن براى آزمون کاردان فنى برابر دستورالعمل‌هاى مربوطه ـ در حیطه وظایف این اداره مى‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  4. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه