تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

تبیین وظایف مسئول کنترل ترافیک و توزین

1- کنترل وسایل نقلیه و مدارک موردنیاز راننده و خودرو برابر مقررات راهنمایی و معرفی رانندگان متخلف جهت اجرای مقررات به مسئول نگهبانی.

2- کنترل ارباب رجوع به ویژه رانندگانی که برای ثبت ساعت و توزین به پاسگاه مراجعه می کنند.

3- کمک به مسئول نگهبانی پاسگاه در انجام وظایف محوله.

4- اعلام تخلفات رانندگان متخلف که پیش روی پاسگاه توقف نمی نماید از طریق بیسیم به پاسگاه و گشت همجوار.

5- کنترل چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به حمل کالا و مسافر از قبیل (صورتحساب، بارنامه، پروانه عبور) و ثبت ساعت در دفترچه ساعت زنی، وسایل مسافری و توزین وسایل نقلیه باری.

6- متوقف کردن وسایل نقلیه ای که بنا به دستور بایستی کنترل شده و در صورت لزوم به پاسگاه هدایت شوند.

7- کنترل محوطه مقابل پاسگاه از نظر امنیتی و شناسایی افراد مشکوک.

8- جلوگیری از حرکت خودروهای دارای عیب و نقص فنی مندرج در آیین نامه راهنمایی و رانندگی و خودروها بنا به دستور مقام قضایی، متوقف کردن خودروها در مواقع انسداد راه بنا به دستور رده بالاتر.

9- گشت زنی با موتور سیکلت در حوزه استحفاظی و کنترل وسایل نقلیه برای دستورالعمل های صادره.

 

2-8-3 تبیین وظایف مشترک رانندگان

1- حفظ و نگهداری صحیح وسیله نقلیه تحویلی و کلیه تجهیزات متعلقه برابر دستورالعمل های صادره.

2- اقدام به موقع درخصوص سرویس، تعویض روغن و سوخت گیری و نظافت خودرو.

3- بازدید روزانه قبل از حرکت وسیله نقلیه برابر دستورالعمل های صادره.

4- گزارش به موقع معایب خودرو دستگاه های مخابراتی به رده بالاتر و پیگیری تا رفع عیب.

5- حفظ ارتباط رادیویی با پاسگاه مربوطه و سایر تیم های گشتی.

6- رعایت کامل دستور کار مخابراتی در هنگام بهره گیری از بیسیم خودرو.

7- جلوگیری از بهره گیری غیرمجاز از وسایل مخابراتی منصوبه بر روی خودرو.

8- رعایت کامل مقررات راهور بهره گیری از تجهیزات ایمنی و رعایت سرعت مطمئنه هنگام گشت.

9- بهره گیری از وسایل اخباری در مواقع توقف اجباری در نقاطی که برای توقف پیش بینی نشده.

10- مراقبت کامل از خودرو به مقصود جلوگیری از سرقت و انهدام و بمب گذاری.

11- همکاری با سایر مأمورین کنترل کیفیت ترافیک.

12- انجام سایر مأموریت های محوله و اعلام از طرف رده بالاتر برابر آیین نامه و دستورالعمل ها.

13- گزارش اتمام مأموریت با اعلام آخرین شماره کیلومتر خودرو هنگام ورود و خروج به مسئول نگهبانی و تنظیم دفترچه بهره کار.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه