تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

موانع اصلی توسعه جهانگردی در ایران

کشور ایران علی رغم غنا و تنوع فرهنگی، تمدنی، جاذبه های طبیعی واکو توریسیم در مقایسه با سایر کشورها جایگاه وسهم متناسب با خود را درصنعت گردشگری کسب نکرده می باشد. اگر چه توسعه وگسترش ایرانگردی و جهانگردی به مقصود بهره گیری هرچه بیشتر از مزایای متعدد آن اجتنا بناپذیر می باشد اما معضلات و تنگناهایی درراه رشد و توسعه این صنعت هست که ذیلاً به آنها تصریح می گردد:

– فقدان یک برنامه جامع و استراتژیک وهمچنین مشخص نبودن هدف ها وسیاستهای ایرانگردی و جهانگردی درقالب یک برنامه اجرایی

– فضای نامساعد تبلیغاتی جهت مخدوش کردن چهره ایران وانزوای ایران در سطح بین المللی،

– عدم تطبیق و هماهنگی فرهنگ جهانگردان بعضی از کشورهای خارجی با فرهنگ اسلامی،

– فقدان نیروی انسانی کار آزموده و متخصص امور جهانگردی دردفاترایرانگردی وجهانگردی و بی اطلاعی و بی تجربگی کادر شاغل درموسسات جهانگردی (از قبیل خدمتگزاران هتل ها، کارکنان آژانس و راهنمایان جهانگردی)،

– عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری دراین بخش به علت عدم سودآوری، طرفداری ناکافی دولت در مورد امنیت جهانگردان، اقدامات و سلایق محدودکننده از سوی بعضی افراد غیرمسؤول و… ،

– ناهماهنگی وعدم همکاری بین سازمانها و ارگان های دولتی که در بهبود وضع جهانگردی مؤثرند، تصمیم گیری های منفک سازمانها می باشد (عبدالله زاده، 17:1379)

– نبود امکانات اولیه مثل اقامتگاه های مناسب وسرویس های بهداشتی،

– تعدد مراکز تبلیغاتی و نداشتن سیستم واحد در تبلیغات و بازاریابی،

– عدم شرکت فعال در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور،

– ضعف کمی وکیفی امکانات رفاهی مناسب در شهرها، روستاها و اطراف مناطق گردشگری،

– ضعف کمی وکیفی امکانات ترابری زمینی، هوایی و دریایی در مقایسه با استاندارهای جهانی،

– فقدان تسهیلات لازم برای بخش خصوصی (مثل پرداخت وام های بلندمدت با بهره کم)، واگذاری زمین مناسب با بهای دولتی، حذف تشریفات زاید و دست و پاگیر اداری به مقصود ایجاد هتلها و مراکز رفاهی، تضمین امنیت سرمایه گذاری در صنعت گردشگری توسط دولت به مقصود ایجاد انگیزه در بخش خصوصی،

– تصویر غیرصحیح از ایران در مجامع جهانی،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه