عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

امنیت گردشگری در ایران

صاحب نظران عقیده دارند مفاهیم امنیت و احساس امنیت متفاوتند. ممکن می باشد در جامعه ای امنیت باشد اما این امنیت احساس نشود. پس، لازم می باشد بدانیم که آیا گردشگران درکشور مان امنیت دارند و به همراه آن آیا احساس امنیت می کنند واصولاً در صورت وجود عدم امنیت و یا احساس عدم امنیت، چه عواملی در آن موثر هستند. از نتایج مثبت یک سفرآن می باشد که گردشگر متوجه می گردد چقدر از نگران یها و ترس‎هایش قابل اعتنا و چه مقدار تحت تاثیر تبلیغات و پیش فرض های ذهنی خود او قرار دارد. تجربه دست‎اندرکاران صنعت گردشگری در ایران حاکی می باشد بیشتر گردشگرانی که به ایران سفر می‎کنند، در ابتدای ورود احساس . عدم امنیت دارند اما در انتهای سفر، ایران را امن تلقی م یکنند (نورآقایی، 1386). در حالت کلی مقاصد گردشگری در تمامی نقاط مختلف یک کشور پراکنده می باشد و در صورتی که امنیت در این مناطق تامین گردد ضریب امنیت ملی آن کشور نیز افزایش می بایستی (حسینی، 1386، ص4).

جهانگردان قرار می باشد سفیرانی باشند که کشور ما و امنیت موجود در آن را همانطورکه هست، در عرصه بین الملل توصیف کنند. اکنون کارشناسان گردشگری بر این باورند که ارتباط امنیت ملی و گردشگری بایستی مورد توجه قرارگیرد، به طوری که تعریف جدیدی از امنیت ملی در سایه حضور گردشگران خارجی و شناخت واقعی تهای داخلی و انتقال آ نها به خارج ضروری و لازم می باشد. امنیت داخلی و ملی شاخص ترین عامل گسترش گردشگری در هر کشوری می باشد که می خواهد خود را با مشخصات کشورهای پیشرو در امر گردشگری تطبیق دهد.

امروزه بعضی کارشناسان بر این باورند که با تداوم سیاستهای تنش زدایی در روابط خارجی و کاهش حساسیت های بی نالمللی نسبت به سیاست های خارجی ایران، می توان به ایجاد زمینه مساعد برای جلب گردشگران کمک نمود. در این ارتباط لازم است که جاذبه های گردشگری ایران در خارج از مرزها به نحو مطلوب تبلیغ گردد و زمینه های لا زم برای سهولت رفت و آمد گردشگران خارجی به ایران فراهم آید. ایران سرشار از جاذبه های فرهنگی واکوتوریستی می باشد و بایستی از این مزیت برای توسعه فرهنگی و اقتصادی آن بهره گیری نمود. رشد وتوسعه اقتصادی پدیده ای کامل امنیت محور بوده و یکی از بخشهای اقتصادی که در صورت عدم وجود امنیت به شدت آسیب می بیند، صنعت گردشگری می باشد. همانطورکه قبلاَ تصریح گردید. میان گردشگری و ثبات و توسعه امنیت، ارتباط ای تعریف شده هست. کارشناسان بر این باورند که در ایران امنیت کافی برای گردشگران هست اما مشکل اصلی در حوزه جذب گردشگران نبود تبلیغات از سوی ایران، و تبلیغات سو کشورهای دیگر علیه ایران می باشد. بایستی توجه داشت توسعه صنعت گردشگری در هر کشور نشان دهنده ثبات امنیت ملی در آن کشوراست. در این ارتباط بسیار مهم می باشد که بدانیم امنیت را در چه مقوله هایی بایستی به وجود بیاوریم، مسال های که برای حل آن نیازمند به شناخت تهدیدها و فرصت ها هستیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه