عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

پون (1993): با مطالعه ارزشهای گردشگران به بروز دگرگونی هایی در ارزشهای گردشگران قدیم و جدید پی برده می باشد. به عقیده ی پون، سازمان های گردشگری بایستی از فرصت ها و تهدیدات ناشی از تغییر ارزشها، توجه ها و آرمان های گردشگران آگاه باشند. طبق یافته های وی، گردشگران قدیم در گروه های بزرگ احساس امنیت می کرده اند و بیشتر برای بهره گیری از دریا، آفتاب به گردشگری می پرداخته اند. آنان در هنگام گردشگری، خود را از لحاظ فرهنگی برتر می دانسته اند. این گونه گردشگران برای امکانات محل خود اهمیت زیادی قایل و اغلب در پی آرامش و استراحت بوده اند. گردشگران جدید علاقه ایی به مسافرت های گروهی ندارند واز سفر به مکان های جدید و متفاوت با محل زندگی خود لذت می برند. آن‎ها به تفاوت های فرهنگی توجه دارند و کوشش می کنند تا رفتار خود را با شرایط حاکم بر محل میزبان منطبق سازند. گردشگران جدید خواهان شناخت میراث و فرهنگ میزبان هستند. آنان به محیط اطرا ف خود بسیار اهمیت می دهند و مایل به کسب تجاربی جدید هستند.

مک کارتی(1960) : برای اولین بار چهار عنصر اصلی بازار را مطرح ساخت و از آنها به عنوان چهارP یعنی تولید(product)، قیمت(price)، مکان(place) و تبلیغ(promotion)، دانست. بومز و بیتنر سه ترکیب اضافی دراین طرح گنجانیدند که شامل مردم، اسناد ومدارک ظاهری و فرآیندهای زیربنایی تهیه و آماده سازی خدمات به عنوان مفیدترین ابزاردرارائه خدمات سازمان های گردشگری تلقی می گردند (لومسدن، 1380، ص117).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

میل و موریسون(1992): چهار عنصر را در نظام گردشگری مورد توجه قرار می دهند، بازار (در سیستم بازاریابی بایستی رفتارهای مصرف گرایی که ریشه در محدودیت های اجتماعی و فرهنگی دارد، مورد توجه قرار گیرد، زیرا در گردشگری خرید تسهیلات مسافرتی به روشهای متفاوت یک امر بدیهی می باشد) سفر (این عنصر اجزای متفاوتی زیرا مشخصات بازدیدکنندگان، ویژگی ها و فرهنگ های متفاوت مسافران و گردشگران و پیش بینی آینده را دربر می گیرد. این اجزاء در کنار یکدیگر انگیزه های سفر به مقاصد مختلف را می سازند.) مقصد (مجموعه ای از امکانات و جاذبه های مورد نظر گردشگران و نیز تنظیم قواعد و برنامه ریزی  بازاریابی برای تأمین نیازهای آنان و عنصر مقصد انگیزه اصلی و اولیه سفر می باشد) و بازاریابی (معرفی مقاصد مختلف به گردشگران حال و آینده با نگاهی به برنامه بازار و بهره گیری از ابزارهای مدیریت گردشگری می باشد).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه