تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد های متنوع درمورد صنعت گردشگری

در نظر داشتن شرایط محیطی و اجتماعی صنعت گردشگری؛ به گونه ایی می تواند میان عرضه و تقاضا توازن مستقر نموده تا در جهت توسعه پایدار پیش بروند و این امر با درک مفاهیم گردشگری و رسیدن به چارچوبی مناسب با توسل به دیدگاه ها و رویکردهای مبتنی بر نظم و هماهنگی امکان پذیر می باشد. براین اساس مکینتاش، گلدنر و ریچی (1995) فهرستی مناسب از این رویکرد ها را ارائه داده اند که اختصار ای از آن عبارتست از:

رویکرد تولید: به تعبیری تحلیل و مطالعه تولیدات صنعت گردشگری و چگونگی بازاریابی آن می باشد.

رویکرد سازمانی: این شیوه برعملکرد مؤسسات و سازمان های گردشگری که به صورت زیر مجموعه نظام مدیریت  طبقه بندی شده اند تاکید دارد.

رویکرد تاریخی: برروند تکامل صنعت گردشگری، نوآوری ها و افت و خیزهای آن در طول زمان تاکید می‎کند.

رویکرد مدیریتی: به مطالعه طریقه مدیریت سازمان های گردشگری در جهت پاسخگویی به الگوهای متغیر تقاضا در جامعه می پردازد.

رویکرد اقتصادی: دیدگاهی اقتصادی درمورد عوامل مختلف عرضه و تقاضا، اندازه اشتغال و توازن پرداخت‎ها و نیز چگونگی دستیابی به توسعه و بازده اقتصادی را ارائه می کند.

رویکرد اجتماعی: رفتارهای اجتماعی گردشگری، الگوهای مشارکت و تأثیر آن بر جامعه را مطالعه می‎نماید.

رویکرد جغرافیایی: به مطالعه نقاط گردشگری و توسعه صنعت گردشگری در مقیاسی گسترده اختصاص دارد.

رویکرد نظام های مرتبط: در این رویکرد علومی زیرا بشر شناسی، روانشناسی و علوم سیاسی به عنوان عوامل درک فرهنگ و دیگر ابعاد اجتماعی گردشگری رویکرد مورد مطالعه قرارمی گیرند.

رویکرد هدفمند: این نظام به عنوان مجموعه هایی از گروه های مرتبط به یکدیگر که به مقصود تشکیل یک نظام متحد متناسب شده و برای رسیدن به یک سری اهداف سازماندهی می گردد و کابردی در سطح خرد و کلان دارد ( لومسرن، 1380، ص 23).

 

2-2-5 رویکردهای سازمانی در صنعت گردشگری

صورت بندی راهبردی در سازمانهای گردشگری درمقایسه با سایر سازمان ها پیشرفت کمتری داشته اند. مطالعه های(1995) درمورد متون مربوط به راهبردهای گردشگری نشان می دهدکه در زمینه راهبردهای سازمان های گردشگری تحقیقات قابل ملاحظه ای انجام نشده می باشد. با وجود این تحقیقات بسیار زیادی درمورد راهبرد در سازمان ها صورت پذیرفته می باشد که بسیاری از آنها برای سازمان‎های گردشگری قابل بهره گیری اند (رحمان سرشت، 1379، ص20-19).

با وجودساده نمایی اهداف وعملکردهای سازمان های گردشگری به دلیل اهمیت موضوع گروههای ذینفع بویژه در سازمان های بزرگ و غیرانتفاعی بودن بسیاری از سازمان های گردشگری که به دنبال سود حداکثر نیستند. مطالعه و مطالعه سازمان های گردشگری ارزشمند می نماید. پس رویکرد سازمانی مقاصد سازمان را مورد توجه قرار داده و مشخص می نماید چه کسانی در تعیین مقاصد بیشترین تأثیر را ایفاء می‎کنند. هرچند مأموریت ها و اهداف سازمان ثابت نیستند و از پویایی برخوردارند.

انسف(1965): راهبردهای سازمان های گردشگری را برحسب بازار، محصول نشان داده می باشد. وی مهم ترین راهبردهای سازمان های گردشگری را (کناره گیری، تثبیت و تقویت، نفوذ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول و متنوع سازی) می داند. هرچند سازمان ها خدمات و محصولات خود را مرتباً برای حک و اصلاح آنها مورد بازنگری قرار می دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه