تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مرور منابع و پیشینه پژوهش

با در نظر داشتن مطالعات نگارنده اهم منابع مرتبط با موضوع به قرار زیر می باشد:

لطفی فر، مجتبی، یغفوری، حسین، 1391، در مقاله خود تحت عنوان تأثیر امنیت در توسعه گردشگری، مورد شناسی، چابهار در اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایرا ن  اظهار داشته: در جهان امروزه امنیت به عنوان مهمترین فاکتور در تدوین استراتژیهای توسعه گردشگری در جهان به شمار آمده و با مقوله گردشگری ارتباط مستقیم دارد. صنعت پرسود گردشگری در سطوح مختلف ملی و منطقه ای ارتباط مستقیم با امنیت داشته و هر گونه خدشه در سطوح مختلف باعث خسارات جبران ناپذیر به این صنعت میشود. صنعت جهانگردی در سطح جهانی برای بیش از 200 میلیون نفر شغل ایجاد کرده و حدود 11 درصد از کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده می باشد. بدیهی می باشد که با توسعه این صنعت، آمارهای یاد شده نیز افزایش خواهد پیدا نمود و در این بین توریستهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد گردید که بسترهای لازم مانند امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده‎اند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که امنیت فاکتوری تعیین کننده در توسعه گردشگری چابهار می باشد؛ ودر نهایت به مطالعه معضلات و موانع این امر در شهرستان چابهار پرداخته و راهکار هایی در زمینه ارتقا صنعت گردشگری ارائه می گردد.

منشی زاده، رحمت الله، 1376، در کتاب جهانگردی خود آغاز به تعاریف و مفاهیم جهانگردی، ابعاد اقتصادی گردشگری، عوامل مؤثر و برنامه ریزی در گردشگری، مکانها و ارزشها، بازتابهای مثبت و منفی صنعت گردشگری وجهانگردی و جایگاه آن در ایران پرداخته و می گوید با در نظر داشتن اهمیت جهانی این صنعت بدون تردید کشور ما با در نظر داشتن وجود جاذبه های متنوع طبیعی و چشم اندازهای زیبای جغرافیایی و میراثهای عظیم تاریخی و مراقه متبرکه زیارتی و سیاحتی و آثار بدیع و باشکوه هندی، دارای جایگاه ویژه ای می باشد که در اثر توجه و بذل عنایت بیشتر می تواند به یکی از قطبهای بزرگ توریستی دنیا تبدیل گردد و میلیونها جهانگرد را بطرف این مرز و بوم بکشاند (منشی زاده، 1376، ص67).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یورکس آپوستولوپولوس، استلا لیوادی، 1384، در کتاب جامعه شناسی گردشگری ترجمه شفیعی، بیژن اظهار داشته: امروزه صنعت گردشگری اهمیت فراوانی برای جوامع توسعه یافته و در حال توسعه دارد. مزایای صنعت گردشگری که اهمیت و ارزش آن انکار ناپذیر می باشد. از چشم اندازهای مختلف می توان ابعاد و زوایای آن را مطالعه نمود.

کازس و پوتیه، 1382، در کتاب جهانگردی شهری ترجمه صلاح الدین محلاتی، به جهانگردی و جهانگردان شهری و آماده سازی فضاهای شهری برای جهانگردی پرداخته و می گوید مهمترین فضاهایی که مورد دیدار و اقامت جهانگردان قرار می گیرند فضاهای شهری هستند که از دیرباز جذاب ترین فضاها را تشکیل می دادند. زیرا که شهرها پیشرفته ترین و کامل ترین قرارگاههای بشر را تشکیل می دهند. به کلی که رفت و آمد میلیونها بشر در طی ساعات و روزها و. . . به شهرها تأثیر فراوانی از جهات ساختارهای فضایی، فرهگی، اجتماعی و غیره بر شهر می گذارد و البته تأثیر اقتصادی جهانگردی بر شهر انکارناپذیر می باشد (محلاتی، 1382، ص39).

. – گلدوست، خیزران، 1386، در پایان نامه ای با عنوان مطالعه گردشگری شهری با تأکید بر مکان یابی فضاهای جدید بر اساس مدل AHP ضمن مطالعه گردشگری شهر انزلی کوشش در شناسائی مکان های جدید گردشگری بر اساس مدل ذکر گردیده نموده و مناطقی مانند پل قدیم انزلی را به عنوان محل جدید جاذب گردشگر معرفی نموده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه