عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

محدودیتهای پژوهش

انجام تحقیقات در کشورمان همواره با معضلات متعددی روبرو می باشد از آن جایی که فراهم بودن اطلاعات رکن اساسی را تشکیل می دهد، فقدان این اطلاعات مانند معضلات ایجاد شده برای کار پژوهش بوده می باشد مانند محدودیتها و موانع پژوهش را می توان در موارد زیر اختصار نمود:

– عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق و مدون از پایگاههای راهنمایی و رانندگی

– عدم همکاری بعضی از سازمانها در ارائه اطلاعات

– عدم وجود کارهای مشابه با در نظر داشتن موضوع پژوهش می باشد.

 

1-7 واژه ها و مفاهیم

  گردشگری

گردشگری عبارتست از مجموعه فعالیتهای افرادی که به مکانهای خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح واستراحت و انجام اموردیگر مسافرت می کنند وبیش ازیکسال متوالی درآن مکان نمی مانند( منشی زاده، 1376، ص43).

 

پایگاههای راهنمایی و رانندگی

واحدهایی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  بوده که نظارت و کنترل بر اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در جاده‌های کشور دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل:

تحلیل عبارت می باشد از فرآیند تجزیه و ارزیابی شماری از برنامه ها و یا پروژه ها و یا راه حل ها با در نظر داشتن امتیازات و معایب نسبی آن ها به طریق منطقی و با در نظر داشتن اهداف و آرمان ها و معیارهای برنامه. همواره یک سیستم بازنگری و ارزیابی لازم می باشد تا کیفیت اجرا و تکمیل طرح ها و سنجش تاثیرات اجرای طرح­ها در رفاه اجتماعی- اقتصادی سکونتگاههای ناحیه ای بطورمنظم ارزیابی گردد (شکوئی، 1373، ص327).

امنیت:

امنیت یک مفهوم چند وجهی می باشد و به همین جهت درمورد معنای آن اختلاف زیادی هست. تعاریف مندرج در فرهنگهای لغت درمورد مفهوم کلی امنیت، بر روی (احساس آزادی از ترس) یا (احساس ایمنی) که ناظر بر امنیت مادی و روانی می باشد، تاکید دارد (اسماعیل زایی و دیگران، 1391، ص4).

مفهوم امنیت در جهان سوم ارتباط مستقیم با آسیب پذیری های اجتماعی و اقتصادی دارد، که برخواسته از تهدیدات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ونظامی می باشد، پس از لحاظ مفهوم، امنیت بایستی منعکس کننده تهدیدات ناشی از مسائل اقتصادی و اجتماعی باشد، خواه این امر به فرسایش مشروعیت صرفاً در داخل مربوط باشد یا نمودهای خارجی و تقسیم بندیهای اجتماعی و شکلهای اقتصادی آن باشد (لطفی، خامه چی، 1391، ص4).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه