عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حداکثر و حداقل دما

بیشترین و کمترین حداکثر دما به ترتیب با 30 و 9 مربوط به ماههای تیر و دی وبهمن و کمترین  و بیشترین حداقل دما به ترتیب با 9/20 و 1/22 مربوط به ماه  مرداد می باشد.

 

3-3-4-4 رطوبت

داده های رطوبت ایستگاه ها نشان می دهد که بیشترین اندازه رطوبت در ماه مهر ایستگاه آستارا و ماه آبان در ایستگاه انزلی می باشد و کمترین آن در ماه تیر برای هر دو ایستگاه مورد مطالعه می باشد. با در نظر داشتن داده‎های آماری توزیع فصلی رطوبت ایستگاه استارا با 84 درصد رطوبت در فصل پائیز و ایستگاه انزلی با 85 درصد رطوبت در فصل پائیز و زمستان بیشترین و ایستگاه آستارا با 77 درصد و ایستگاه انزلی با 79 درصد در فصل تابستان کمترین رطوبت را دارا هستند.

3-3-4-5 حداکثر و حداقل رطوبت

بیشترین اندازه رطوبت حداکثر در ایستگاه آستارا مربوط به ماه  مهر با 96 درصد و کمترین آن در ماه تیر  با 90 درصد و در ایستگاه  انزلی ماههای مهر و ابان بیشترین و کمترین بهمن ماه می باشد و در حداقل رطوبت در ایستگاه آستارا بیشترین مربوط به ماه مهر و کمترین مربوط به ماه اردیبهشت می باشد.

3-3-5 منابع آب

حوضه آبریز غرب گیلان شامل 22 رود می باشد که به صورت نوار باریکی با جهت شمال- جنوب از آستارا تا پونل را شامل می گردد. متوسط سالانه جریان آن حدود 1300 متر مکعب می باشد و حدود 21 % از سطح حوضه آبریز منطقه را در بر می گیرد (رمضانی، ص60).

 به دلیل کوتاه بودن فاصله کوهستان تا دریا، رود ها مسیر کوتاهی تا دریا را می پیمایند. از آب  جاری آنها در فصول کشت برای امور زراعی بهره گیری می گردد. در سایر ماههای سال رواناب آنها بدون بهره گیری به دریا تخلیه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد