عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

وظایف فرمانده و پرسنل موجود در پاسگاه برون شهری

2-8-1 تبیین وظایف فرمانده پاسگاه راهنمایی و رانندگی

1- اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و دستورالعمل های صادره از رده بالاتر و نظارت دقیق بر حسن اجرای وظایف محوله نسبت به پرسنل تحت امر.

2- ارائه پیشنهادات کارساز با درنظر گرفتن اصول ترافیک (آموزش، اجرای مقررات و مهندسی ترافیک و مسائل محیط زیستی).

3- بازدید و مطالعه حوزه استحفاظی به مقصود آگاهی از کیفیت راه ها، خیابان ها، تقاطع ها، میادین، نقاط حساس و تصادف خیز به لحاظ رفع موانع و معایب و اقدام مقتضی.

4- نظارت گشت زنی و بازدید مداوم از حوزه استحفاظی و کنترل ترافیکی و اجرای دقیق و صحیح مقررات و ضوابط قانونی به مقصود حفظ نظم عبور و مرور و ایجاد تسهیلات در ترافیک و اقدام در صورت لزوم.

5- بازدید مستمر از علایم، تابلوها، خط کشی معابر و گذرگاهها به مقصود تشخیص و تعیین کمبودها و رفع معایب و نواقص و اعلام نیازمندیها به رده بالاتر.

6- نظارت در مورد جلوگیری از تجاوز به حریم راه ها و انعکاس موارد تجاوز به مبادی ذیربط.

7- اعمال نظارت مستمر در تنظیم کروکی و گزارش های تهیه شده به وسیله مسئولان کنترل ترافیک و رسیدگی به تصادفات.

8- اعمال نظارت بر دفتر ثبت وقایع و خدمات روزانه و سایر دفاتر سازمانی و امور اداری برابر ضوابط و دستورالعملها.

9- نظارت در اعلام خسارت به ابنیه راه و علایم ناشی از تصادفات (مربوط به حوزه تصادفات).

10- اعمال نظارت بر امور توزین و مقررات مربوط به حمل کالا و مسافر در حوزه استحفاظی).

11- نظارت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به پروانه های ترافیکی و نحوه اقدامات انجام شده برابر مقررات.

12- نظارت و بازدید مستمر از وضع ظاهری پرسنل و آموزش آنان در حین خدمات طبق آیین نامه.

13- رسیدگی به شکایات و اقدام مقتضی برابر اختیارات قانونی.

14- بازدید روزانه تجهیزات، خودروها، اماکن و تأسیسات و اقدام جهت رفع نواقص و معایب آن ها.

15- نظارت در مورد برآورد و تأمین نیازمندیهای اداری، پشتیبانی و پرسنلی برابر مقررات.

16- تهیه طرح های لازم حفاظتی درخصوص (سیل، زلزله،. . . . ) برابر دستورالعمل ها.

17- اجرای اوامر سلسله مراتب فرماندهی و مقامات فضایی دیصلاح برابر دستورالعمل های صادره.

18- مطالعه رویدادها دفتر ثبت وقایع و خدمات روزانه به مقصود آگاهی از وقایع جاری.

19- نظارت بر حضور به موقع پرسنل تحت امر جهت انجام وظایف و امور محوله.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه