تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

چگونگی گسترش و توسعه کلان شهرها

راینر در سال1963م انواع توسعه های ایده ای کلانشهری را با در نظر داشتن نظریات مختلف ارائه شده برای مناطق کلان شهری در سه دسته زیر اختصار می کند:

الگوهای متمرکز توسعه که بر اساس نظریات چاستمن مورد توجه قرار می گیرد، در این شکل تمرکز دوایر متحدالمرکز به دور هسته اصلی مادرشهر شکل می گیرد و هر قدر به جهت بیرون از حلقه متمرکز مرکزی پیش می رویم تمرکز کاهش     می یابد.

الگوهای پخشی،شامل الگو هایی که ادواردز مطرح می سازد و توسعه به شکل بخش های جداگانه در اطراف هسته اصلی و متراکم مادر شهر شکل می گیرد و یا الگوهای ستاره ای که کامی مطرح می کند و در این الگو ، توسعه در اطراف محور های منتهی به مرکز کلان شهر شکل می گیرد.

الگو های خطی ، که شامل الگو های خطی نظیر انچه سوریای ماتا پیشنهاد می کند و یا الگوهای چند منظوره ای که سرت پیشنهاد می کند در این الگوها توسعه در اظراف یک محور اصلی به شکل خطی ادامه می یابد(Reiner,1963: 114).

2-4-1- توسعه گسترده یا پراکنده

در این نوع گسترش توسعه شهری به گونه کاملا یکنواخت و پراکنده انجام می گردد. نمونه این بافت را در منطقه شهری لس انجلس می توان دید. نمونه دیگر آن به نظر لینچ آن چیزی می باشد که فرانک لویدرایت در طرح خود برای شهری فرضی موسوم به بردایکر اظهار می کند. خصوصیات این نوع گسترش عبارتند از:

انعطاف پذیری

امکان مشارکت مردم در امور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حل مساله تراکم اتومبیل و پارکینگ

سهولت دسترسی به خدمات مختلف

بهره گیری راحت از وسیله نقلیه شخصی

مخارج سنگین تامین خدمات

مسافت طولانی دسترسی ها از نقطه ای به نقطه دیگر

فقدان تمرکز

فقدان سیمای شهری قوی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه