تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

مشخصات فیزیکی و ویژگی های اجتماعی‏ مناطق حاشیه‏نشین

همان‏گونه که ذکر گردید حاشیه‏نشینی یا زاغه‏نشینی اصطلاحاتی هستند که به محلات‏ مسکونی غیر متعارف شهری اطلاق می‏شوند. در آن مناطق خیابان ها و کوچه‏ها کثیف و نیمه ویران‏ بوده و از نظم رایج در بطن اصلی شهر خبری‏ نیست. زاغه‏نیشنی یا حاشیه نشینی در رابطهء مستقیم با کمبود زمین شهری و قحطی مسکن‏ می باشد. CharlesAbrams ، 1969 برای نواحی‏ حاشیه‏نشین دو خصوصیت عمده ذکر می‏کند:

1) جمعیت متراکمی در آنها جای گرفته‏اند.

2) فاقد ابتدائی‏ترین و ساده‏ترین وسایل‏ بهداشتی ، خدماتی و فرهنگی هستند و در اکثر مناطق حاشیه‏نشین سه نفر و یا بیشتر در یک اطاق‏ زندگی می‏کنند.

مهمترین ویژگی منطقهء حاشیه‏نشین و نواحی‏ زاغه‏نشین در نوع ساختمان منازل و بافت‏ فیزیکی مناطق به چشم می‏خورد. این ویژگی ها را می‏توان به اشکال زیر تقسیم‏بندی نمود:

1) زاغه ، در پائین‏تر از سطح معمول زمین قرار دارد و یا اینکه در دیوار گود یا کوه کنده می‏گردد. در این سکونتگاه مصالح ساختمانی بکار گرفته‏ نمی‏گردد(نمونه منطقه ی شرق تهران ).

2) آلونک ، با مصالح کهنه مختلف از قبیل‏ قطعات بی مصرف اتومبیل ، وسایل منزل ، مقوا ، حلب و نایلون ساخته می گردد (همدان ، تهران ، کرمان ).

3) قمیر ، محل پختن خشت در کوره‏پزخانه‏ها (کوره‏پزخانه‏های شهرها).

4)کپر ، جایگاه سکونتی که تقریباً اساس آن از حصیر ساخته می‏گردد و در بعضی از نواحی‏ اسکلت آن را از نی ساخته روی آنرا با نمد می‏پوشانند(بلوچستان ، خوزستان ).

5) زیرزمین ، پائین‏تر از سطح زمین با مصالح‏ ساختمانی ساخته می‏گردد.

6) چادر ، با پارچه و نایلون و مواد مشابه برپا می‏گردد.

7) اتاق ، از خشت و گل و آجر بصورت‏ بلوک‏های ساختمانی و شکل و فرم یکسان ساخته‏ می‏گردد(همدان، باختران ، تبریز ، تهران ).

8) گرگین، دارای دیوار معمولی با مصالح‏ ساختمانی و سقف حصیری می باشد (تهران ، خوزستان ، بندرعباس).

9) اتاق حلبی ، این واحدهای سکونتی اکثراً از پیت های حلبی ساخته می‏شوند(تهران ، تبریز )

مهمترین ویژگیهای اجتماعی حاشیه‏نشینان‏ به قرار زیر طبقه‏بندی می‏گردد:

1) مناطق حاشیه‏ دربر گیرنده ی مکان‏ جغرافیائی مشخص هستند.

2) منافع مشترک ساکنین را بهم پیوند میدهد.

3) لگوهای مشترکی بر روابط اجتماعی و اقتصادی ساکنین آنها حاکم می باشد.

4) تجانس گروهی و همبستگی نسبتاً بالائی‏ خاصه در مواجه با مسائل مشترک و افراد خارج از اجتماع خود بروز می‏دهند.

5) نهادهائی خاص خود پدید آورده‏اند.

6) همدیگر را بخوبی کنترل می‏کنند ( پیران : 1366 ، 32-17 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه