تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

) منطقه ی واحدهای مسکونی روبه ویران ، فرسوده‏ و با تجهیزات ناقص در حاشیهء شهرها

2) تسلط فرهنگ فقر در منطقه

3) جدائی گزینی توده‏ای از مردم روستائی از جامعهء شهری

4) شهرک های چسبیده به شهر با مواد و مصالح کم‏ دوام ساختمانی

5) گوشه گیری مردم منطقه از زندگی شهری‏

6) مهاجرت و سکونت بخشی از مردم روستاها در حاشیه شهرها

شرایط فوق فضائی را به وجودمی آورد که در آن‏ بسیاری از رفتارهائی که در فرهنگ حاکم جامعه‏ ناهنجار و یا غیر عادی تلقی می‏گردد در این مکانها عادی می باشد.

اصطلاحات مرتبط با حاشیه نشینی

در فارسی اصطلاحات متعددی در ارتباط با حاشیه‏نشینی مورد بهره گیری قرار می‏گیرد ،

مانند آنها عبارتند از: زاغه نشینی ، آلونک نشینی ، حلبی‏آباد و غیره ، که هر کدام مفهوم خاص خود را دارند. در سایر زبان‏ها و فرهنگ‏های جهان نیز اصطلاحات متفاوتی ، در این مورد ، هست ، مانند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– رانچو (rancho) یا فاولا (favela) در امریکای لاتین؛

– بوستی (bustee) یا کامپونگ (kampong) در آسیا؛

– بی دونویل (bidonville) یا شانتی تاون (shanty town) در افریقا ( پیتر هاگت ، 1375 ، 260 )

بعضی از محققان ، حاشیه نشینی را برگرفته از کلمه‏ی slum می‏دانند ( زاهد زاهدانی ، 1369 ، 9 ) و بعضی میان حاشیه‏نشینی (squatter housing) و محله‏های فقیرنشین (slums) تفاوت قایل هستند و چنین اظهار می‏دارند:

اولی معمولاً ساخت و سازهایی را شامل می‏گردد که به گونه غیرقانونی ، با تخلف از مقررات ساختمانی و یا در زمینی بدون اجازه‏ی صاحب آن ، سربرافراشته‏اند و پیش روی ، دومی بناهای پایداری هستند که از طریق مجموعه‏ی عواملی مانند سن بنا ، مسامحه کاری و متروکه شدن بنا و تقسیم آن به بخش‏های فرعی (که فشار زیادی را بر روی تسهیلات و تجهیزات اساسی بنا تحمیل می‏کند) ، در وضعیت زیر استاندارد قرار گرفته‏اند ( دراکالیکس ، 1377 ، 114 ).

یکی از اصطلاحاتی که در این خصوص به کار برده می‏گردد «شانتی تاون» می باشد. فرهنگ جدید جغرافیا درمورد‏ی این اصطلاح می‏نویسد:

شانتی تاون به منطقه‏ی مسکونی زیراستاندارد گفته می‏گردد ، که اغلب به گونه غیرقانونی اشغال شده و خاص جهان سوم می باشد. شانتی تاون یا در زمین‏های ناهمواری که در معرض سیل هستند و یا در داخل شهر ایجاد می‏گردد ( احمدیان ، 1382 ،279 )

بدین ترتیب معلوم می‏گردد ، اصطلاح مزبور ، دربرگیرنده‏ی انواع اشکال حاشیه نشینی و زاغه نشینی، توأماً، می‏باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه