عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناخت مرزهای بخش مرکزی شهرها

مطالعه عوامل و شرایط زیر در تعیین مرزهای بخش مرکزی شهرها، به ویژه در کشور ما ضروری به نظر می‌رسد:

۱. تراکم جمعیت در پیاده روهای بخش مرکزی شهرها بسیار چشمگیر می باشد.

۲. در شهر تبریز، کوچه ها و معابر اطراف بخش مرکزی، بخش هایی که هنوز خیابان کشی نشده می باشد، بسیار تنگ، باریک و محقر می نماید.

۳. توسعه کارکردهای بخش مرکزی، در برابر موانع طبیعی، انسانی و فرهنگی متوقف می گردد؛ مانند مسیر عبور رودخانه، سراشیب های تند، گتوهای قومی و مذهبی،….

۴. زمانی که خیابان اصلی، مرزهای بخش مرکزی شهرها را قطع می کند، معابر وسیع و مغازه های لوکس، زیبا و پررونق با مشتریان و خریداران کاملا مشخص و متمایز از دیگر مرزهای بخش مرکزی، جایگزین وضع فقیرانه و محقر سابق می گردد.

۵. به تدریج که از مرزهای بخش مرکزی شهرها دور شویم، واحدهای مسکونی افزایش می یابد و از تعداد مؤسسات و سازما ن های دولتی کاسته می گردد.

۶. عد ه ای از محققان در تعیین مرزهای بخش مرکزی شهرها تفاوت قیمت زمین ها و مغازه های آن را با نقاط مجاور در نظر می گیرند.

۷. در مرزهای بخش مرکزی شهرها یا در مجاورت آن، مدارس قدیمی، دانشگاه ها، کالج ها، فعالیت های هنری و فرهنگی، کتا بفروشی ها و چاپخانه ها افزایش می یابد.(شکوئی،1385،90)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه