عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

در سال1965، عنوان اکولوژی تطبیقی به وسیله اف. ال. سویتزر  به مثابه یک مدل برای اگاهی از ساخت اکولوژی بکار گرفته گردید.هدف از روش تطبیقی اگاهی از  تفاوتهای اکولوِژِیکی محلات شهری بود. مفاهیم اکولوژی تطبیقی به سرعت از طرف اغلب محقیقین و موسسات تحقیقات شهری پذیرفته گردید. مراد از اکولوژی تطبیقی بکار گیری اصول و شاخص هایی می باشد که در شناخت زندگی مردم در محلات مختلف شهری می‌تواند محققین را یاری دهد.

کیفیت مطالعه در اکولوژی تطبیقی ، تاکید روی تجزیه وتحلیل تکنیک های هیدرو گرافیکی ، اجتماعی –اقتصادی و اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی در یک محله دریک قطعه دریک منطقه شهری ومناطق داخلی شهرهاست. از طرفی اکولوژی تطبیقی  دگرگونیهای عوامل وشرایط گوناگون محله ای وپایگاه های اجتماعی اقتصادی خانواده ها را در یک دوره زمانی مثلا 10ساله مورد مطالعه قرار می دهد. تاکید روی این اطلاعات براین امر استوار می باشد که شاخص های مربوط می تواند مشخصات مناطق مسکونی را به عنوان حوزه های اجتماعی شهرها تعیین کند. شاخص های مربوط به منزلت اجتماعی وپایگاه اقتصادی خانواده ها باطبقه بندی نیروی کار به نسبت تخصصی و فنی ، مدیریت ، شاغلین کارهای دستی وبدنی ،سطح تصحیلات ، اندازه درامد وبالاخره با ارزش مسکونی مشخص می گردد. خانواده ها با دارا بودن مشاغل تخصصی ، تصحیلات بیشتر ، درامد زیادتر ،زندگی در خانه های گران قیمت ومحلات کاملا سالم شهری را ترجیح می دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از طرفی عوامل دیگری نیز در اکولوژی تطبیقی اساس کار قرار می گیرد که تفاوت های موجود میان خانواده ها را در محلات ومناطق مختلف شهری معلوم می دارد.

وقتی از اکولوژی تطبیقی سخن به میان می اید جغرافی دانان وجامعه شناسان بیش از همه متوجه شهر کلکته می شوند که از نظر محققین به عنوان ازمایشگاه اکولوژی اجتماعی شهر ها شناخته شده می باشد وتا کنون ده ها محقق برجسته از اغلب ممالک دنیا در این شهر به پژوهش و مطالعه پرداخته می باشد وبه نتایجی در اکولوژی تطبیقی دست یافته اند. در اینجا منطقی خواهد بود که به پاره ای از این تحقیقات تصریح گردد تا بتوان از اکولوژی تطبیقی و حوزه های اجتماعی شهر ها به ویژه در جهان سوم الگوهایی بدست داد.

مطالعات کومار بوز  ،شاید تا کنون یکی از دقیق ترین تحقیقات اکولوژی تطبیقی از شهر کلکته باشد که تفاوت های قومی وفرهنگی را در ساخت اکولوژی شهر به خوبی نشان می دهد. این محقق تحقیقات خود را با نقشه های گوناگون شهری زینت داده می باشد.

کومار بوز می گوید:شهر کلکته به عنوان یک صحنه مهم زندگی با در جریان عمده روبروست. یکی حاکمیت نهاد ها و سازمان های هند قدیم یعنی اجتماع کاست و میراث های گوناگون قومی و دیگری فشارها وارزش های متاثر از طریقه شهر نشینی که بیانگر انقلاب صنعتی در هند می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه