تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

شهر نشینی از سال1340-1357

مسائل بسیاری در تحولات شهر نشینی این دوره موثر بودند. اقتصاد ایران در تقسیم بین المللی کار همانند کشور های جهان سوم به شیوه ی تک محصولی سوق داده شده بود. از دیگر سو بازار مصرفی گسترده ای را نیز برای تولیدات کارخانجات صنعتی غربی فراهم اورده بود. این بار امپریالیسم و کارتل های صنعتی و سرمایه داری شیوه دیگری را تجویز کردند و ان انتقال صنعت به این کشور بود. البته این صنعت ، پایه ای ومادر نبود بلکه صنعتی بود که به جامعه سرمایه داری بیشتر و بهتر کمک نمود تا حداکثر بهره گیری را از منابع و معادن کشور ایران برده و به دنبال کاهش در هزینه های حمل ونقل مواد خام و اولیه به کشور های صنعتی و بازگشت محصولات ،مصرفی سود های سر شاری به جیب بزند. بدین ترتیب ایران با عنوان استقرار الگوی جایگزینی واردات در خط تولید جهانی سهیم گردید. پس صنایع مونتاژ وصنایعی که مواد اولیه را برای کشورهای صنعتی اماده می کردند، در ایران مستقرشدند. بدین ترتیب صدور تکنولوژی ،فروش امتیاز تولید وفروش قطعات و مواد اولیه برای صنایع وابسته در جهان ، از صادرات نوع جدید کشور های امپریالیستی بود. حال این مسئله در کشور های مانند ایران چگونه بایستی صورت می گرفت تا حد اکثر بهره گیری از نیروی کار ارزان قیمت ان نیز می گردید ،مسئله ای می باشد که به ان پرداخته می گردد. «حکومت کودتا علی رغم افزایش در امد نفت ، به دنبال کسری بودجه وکاهش ذخایر طلا و ارز – به دنبال ادای یک جای قروض قبلی ایران و سرمایه گذاری در خارج – وکسری موازنه ی پرداخت ها ، کسری بازرگانی خارجی ، افزایش بدهی دولت به بانک ملی و افزایش حجم    وام های خارجی دولت ، در برابر معضلات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی قرار داشت. حکومت با معضلات بنیادی روبرو گردید و الگوی رشد توسعه پیشنهادی امپریالیسم امریکا نتایج وخیمی را به بار آورد»(رزاقی ،28:1367) برنامه های پیشنهادی امریکا که باعث تحول در تمام شئون اقتصادی و اجتماعی گردید.شامل دو اقدام از طریق دولت دست نشانده بود.اول از طریق دریافت وام و کمک های بلاعوض وافزایش بی رویه صدور نفت منابع مالی لازم برای تغییرات مورد نظر فراهم امد.البته این تغییرات از طریق برنامه های عمرانی پنج ساله که با مشاوره انها تهیه می گردید ،انجام می گردید. دوم از طریق فشار برای اجرای اصلاحات ارضی واعطای یک کمک18 میلیون دلاری برای اجرای ان ،بافت سنتی کشاورزی ایران را در جهت اهداف سیاسی و اقتصادی خود به هم زد. در نتیجه درامد حاصل از نفت و (وام)تأثیر کشاورزی را در تامین مواد خام قابل صدور  ، کاهش ودر حاشیه اقتصاد کشور قرار داد.اصلاحات اراضی نیز در برنامه عمرانی سوم (1341-1346 )انجام گردید. این اصلاحات اهداف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی گونا گونی را در پی داشت که به سبب پاره ای معضلات اجرایی ودیگر اشکالات طرح قابلیت احراز و فرصت ها ازموفقیت را به دست نیاورد. در کنار انجام اصلاحات اراضی پدیده ی دیگری به نام ماشینی شدن کشاورزی در بعضی نقاط شکل گرفت.«به دنبال این تحولات ، طرح صنعتی شدن ایران به اجرا در امد. از این مرحله اقتصاد ایران به خط سیری افتاد که باکمک سرمایه ، فنون (تکنولوژی) ،ماشین الات ، قطعات و مواد اولیه انحصاری خارجی و با بهره گیری از بازار و رو گسترش داخلی و در امد های نفتی ، وابستگی کامل به امپریالیسم را به ارمغان اورد».(رزاقی ، 38:1367 )

به دنبال انجام این تحولات و دگرکونی ها بایستی شبکه بانکی  وسیعی به طرفداری از این نوع صنایع ایجاد می گردید و بازار های اماده ی وسیعی به وجود می امد شبکه حمل ونقل گسترده ای نیز بایستی پخش و توزیع کالاهای مصرفی را تسهیل و زمینه ی ایجاد الگوی مصرفی را فراهم می نمود. شهرها محل مناسب انجام این امور بودند وتهران که قطبی برتر و متمایزتر از بقیه شهر ها بود ، به عنوان مرکز توسعه صنعتی کشور معرفی گردید ورشد گسترش بی رویه ای را در پیش گرفت.

با ایجاد و استقرار صنایع جدید در نزدیک شهر ها (ان هم شهر های بزرگ) از یک طرف و از طرف دیگر با انجام مانور اصلاحات اراضی ،زمینه برای رشد سریع وهمه جانبه رشد شهر نشینی فراهم گردید. اصلاحات اراضی که نظام سنتی کشاورزی را از هم پاشید نتوانست با جایگزینی الگو و روشی مناسب به تثبیت روستائیان در روستا وبهبود وضع انها کمک کند، بلکه با شکست برنامه های ان ،انچه که برجای ماند اثرات نابهنجار ان بر بافت اجتماعی و اقتصادی روستا ها بود. پس بسیاری از روستائیان بی زمین شده و بسیاری دیگر زمینی را که در اختیار داشته ویا به دست اورده بودند، به علل گوناگون ناچار به فروش ان شدند ودر نتیجه نیروی انسانی عظیمی راهی شهرها گردید. تنها اصلاحات اراضی نبود که باعث مهاجرت گسترده روستائیان گردید. بلکه عوامل دیگری نیز موجبات ان را فراهم اورد که در صورت عدم اجرای اصلاحات اراضی نیز این امر صورت می گرفت. بدین ترتیب که با اشعه ی بهداشت ومبارزه با بیماری هایی مانند مالاریا که در راستای برنامه های عمرانی صورت گرفته بود ، جامعه ی روستایی دارای سر ریز جمعیتی گردید. نیروی انسانی زیادی نیز از این طریق ازاد و اماده برای رفتن به شهرها شدند.از طرف دیگر با استقرار صنایع در شهرها و نیاز به نیروی کاربسیار در این بخش و بخش های عمرانی مانند     راه سازی وامورساختمان سازی و خدماتی در شهرها که روستائیان را به سوی خود می کشاند وهمچنین از هم پاشیدن ارتباط ی شهر وروستاکه نتیجه ی تحولات اقتصادی دوره ی پیش بود ،پدیده ای به نام مهاجرت ،هم به عنوان یک مشکل و هم به عنوان مسبب بسیاری معضلات به وجود امد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه