عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکل– دیلمان

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع راه‌های شهری

خیابانها و جاده‌های شهری، از دو نظر طبقه بندی می شوند: عملکرد یا نوع بهره برداری و طرح هندسی. بین نوع عملکرد و طرح هندسی راه، ارتباط‌ای نزدیک هست. طبقه بندی راه‌های شهری از نظر عملکرد و بار ترافیکی، خود به سه گروه کلی و متمایز از یکدیگر طبقه بندی می شوند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- راه‌های شریانی درجه 1

2- راه‌های شریانی درجه2

3- خیابان‌های محلی

 

2-1-2-8 راه‌های شریانی

راهی می باشد که در طراحی و بهره برداری از آن، به فراهم آوردن تسهیلاتی برای رفع نیازهای وسائط نقلیه موتوری برتری می‌دهند. توزیع ترافیک در مسیر‌های نسبتاً طولانی، در این جاده‌ها صورت می‌گیرد. از نظر عملکرد، این راه‌ها نقاط متفاوت شهر را به مراکز متفاوت درون و یا بیرون شهری مرتبط می‌سازند. راه‌های شریانی نیز، خود به دو دسته تقسیم می شوند :

الف) راه‌های شریانی درجه 1

راه‌های شریانی درجه یک اصلی، امکان ارتباط با شبکه راه‌های برون شهری را تأمین می‌کنند. راه‌های شریانی درجه یک، با اعمال درجات متفاوتی در کنترل دسترسی، به آزاد راه، بزرگراه، و راه عبوری      دسته بندی می شوند.

ب) راه‌های شریانی درجه2

راه‌های شریانی درجه 2عملکرد درون شهری دارند و به شبکه اصلی راه‌های درون شهری را تشکیل می‌دهند. راه‌های شریانی درجه 2، به راه‌های شریانی درجه 1و بین شهری، شبکه خیابان‌های محلی و سایر جاذبه‌های مهم ترافیکی متصل می شوند. در راه‌های شریانی درجه 2، جابجایی، تأثیر اصلی را دارد. اما بر خلاف راه‌های شریانی درجه1، تنها تأثیر اصلی نیست و با تأثیر دسترسی ـ که آن هم اصلی می باشد ـ تعارض می یابد. زیرا هر چه دسترسی‌ها بیشتر شوند، از کارآیی راه در جابجایی وسائط نقلیه کاسته می گردد. این نظر، یکی از ریشه‌های اصلی معضلات ترافیکی در شهرهای موجود می باشد. خیابانهایی که در اصل به عنوان شریانهای اصلی شهر طراحی و احداث شده اند، با افزایش و تغییر تراکم بناهای واقع در دو طرف راه، تأثیر اجتماعی پیدا کرده، از همین رو خاصیت شریانی بودن خود را از دست داده اند. برای کنترل تأثیر اجتماعی در راه‌های شریانی درجه 2، دو راه حل هست :

  • کنترل نوع کاربریهای اطراف و اندازه تراکم آنها
  • تنظیم عبور پیاده‌ها از عرض خیابانها (سعیدنیا، 1381: 16ـ21).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1– آیا بین شرایط اقلیمی و آب و هوایی و تصادفات جاده ای محدوده پژوهش ارتباط هست؟

2- بارزترین عنصر اقلیم مؤثر در تصادفات جاده ای محدوده پژوهش کدام می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه