عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکل– دیلمان

قسمتی از متن پایان نامه :

ظرفیت راه‌های شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ظرفیت به معنای حداکثر توان عبور ترافیک موتوری یا پیاده از یک قسمت یا مقطعی از راه می باشد. شبکه راه‌ها نیز مانند هر شبکه فیزیکی دیگری، ظرفیت‌های معین و محدودی دارد و چنانچه حجم ترافیک از حدی معین تجاوز کند، کیفیت آمد و گردید پایین می آید. وقتی که حجم ترافیک راه از ظرفیت مطلق آن بیشتر گردد، راهبندان ایجاد می گردد. ظرفیت تا اندازه زیادی تابع رفتار رانندگان، مدیریت، ترکیب و تغییرات زمانی حجم ترافیک می باشد. زیرا امکانات موجود برای توسعه شبکه راه‌های شهری از نظر فضای شهری، منابع مالی و حفظ شرایط زیست محیطی محدود می باشد، ظرفیت طراحی شبکه راه‌های شهری را بایستی بر اساس ظرفیت آنها در شرایط معقول مدیریت ترافیک در نظر گرفت. اصلاح ترافیکی شبکه راه‌ها، در مقایسه با توسعه فیزیکی آنها بسیار کم هزینه‌تر می باشد. در نتیجه با بهره گیری متناسب از مهندسی ترافیک، آموزش عمومی و اجرای محکم و مداوم مقررات راهنمایی و رانندگی، وضعیت آشفته ترافیک شهرها را سامان بخشید(سعیدنیا، 1381: 23).

 

2-1-2-11  عوامل کاهش ظرفیت

افزایش تعداد دسترسیها در ظرفیت راه‌های شهری، اثری تعیین کننده می‌گذارد. هر چه تعداد دسترسی‌ها بیشتر باشد، از ظرفیت کاسته می گردد. پس، ظرفیت راه‌های شریانی تا حدود زیادی تابع نوع و اندازه تراکم کاربریهای زمینهای اطراف راه می باشد و بدون تنظیم قاطعانه این کاربریها، ظرفیتهای موجود کم‌کم کاهش می‌یابد. به این دلیل، بدون تنظیم کاربریها و دسترسیها، راه‌های شریانی قادر به انجام وظایفی که برای آن طراحی شده اند، نخواهند بود (سعیدنیا، 1381: 24).

 

 

 

2-1-2-12 ظرفیت عملی

زیرا حجم زیاد ترافیک، آرامش مناطق مسکونی را بر هم می زند، حجم ترافیک مورد پذیرش مردم در داخل محلات، کمتر از ظرفیت ترافیکی خیابانهاست. پس، ظرفیت خیابان‌های محلی نه بر اساس ظرفیت ترافیکی آنها، بلکه بر اساس رعایت حداقل شرایط زیست محیطی اطراف راه تعیین می گردد. سرعت وسائل نقلیه در شهر، اغلب کمتر از سرعت آنها در خارج از شهر می باشد و امکان سبقت گرفتن آنها در شهر نیز محدود‌تر می باشد. از این رو، ظرفیت عملی راه‌های شهری غالباً از ظرفیت عملی جاده‌های نظیر آنها در خارج از شهر کمتر می باشد. راه‌های شهری بر مبنای ظرفیت لازم در ساعات اوج طراحی می شوند؛ در حالی که در طراحی جاده‌های خارج از شهر، متوسط حجم ترافیک روزانه مورد نظر قرار می‌گیرد (سعیدنیا،1381: 24 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1– آیا بین شرایط اقلیمی و آب و هوایی و تصادفات جاده ای محدوده پژوهش ارتباط هست؟

2- بارزترین عنصر اقلیم مؤثر در تصادفات جاده ای محدوده پژوهش کدام می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه