مطالعه تأثیر عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکل– دیلمان

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع تقاطع ها

تقاطع‌ها از نظر شکل فیزیکی به دو نوع تقسیم می شوند :

1- تقاطع‌های هم سطح

تقاطع‌هایی هستند که کلیه مسیر‌های منتهی به آن در یک سطح قرار دارند و در یک تراز قرار می گیرند. این گونه تقاطع‌ها به سه نوع‌اند : 

الف) تقاطع‌های فاقد چراغ راهنمایی که آنها را تقاطع‌های اصلی– فرعی می‌نامند.

ب) تقاطع‌هایی که با چراغ راهنمایی کنترل می شوند.

ج) میدانها که گاهی با چراغ راهنمایی کنترل می شوند.

 

2- تقاطع‌های غیرهمسطح

تقاطع‌های غیرهمسطح را به علت های ذیل می سازند :

الف) در مواردی که امکان تأمین ظرفیت کافی برای عبور ترافیک موجود از طریق ایجاد تقاطع‌های همسطح وجود نداشته باشد.

ب) در مواردی که در مقایسه با تقاطع‌های همسطح مخارج احداث تقاطع چند سطحی با در نظر داشتن کاهش تأخیر و صرفه جویی در وقت و افزایش ایمنی که دارند قابل توجیه باشد.

ج) توپوگرافی محل طوری باشد که ایجاد یک تقاطع غیرهمسطح از نظر اقتصادی با صرفه‌تر از ساختن تقاطعی همسطح باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

د) لزوم حفظ سرعت لازم و سطح سرویس در جاده و عدم امکان ایجاد تقاطع همسطح وجود داشته باشد برای مثال در آزاد راه‌ها.

شکل و طرح تقاطع‌های ناهمسطح بستگی به عوامل متعددی نظیر حجم ترافیک، سرعت، مسافت دید و شیب جاده دارد پس تقاطع‌ها را می‌توان به شکلهای مختلف طراحی نمود و ساخت (ترافیک کلان شهرها دانشکده راهور کد 1076، 1388: 75 الی80 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1– آیا بین شرایط اقلیمی و آب و هوایی و تصادفات جاده ای محدوده پژوهش ارتباط هست؟

2- بارزترین عنصر اقلیم مؤثر در تصادفات جاده ای محدوده پژوهش کدام می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد