مطالعه تأثیر عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکل– دیلمان

قسمتی از متن پایان نامه :

ظرفیت جاده‌ها در شهر

سرعت وسیله نقلیه در شهر غالباً کمتر از خارج شهر می باشد و امکان سبقت گرفتن آنها محدودتر می باشد. از این رو ظرفیت عملی جاده‌های شهری غالباً از ظرفیت عملی جاده‌های نظیرشان در خارج از شهر کمتر می باشد. طرح جاده‌های شهری را بر مبنای ظرفیت لازم در ساعات اوج می ریزند در حالیکه در طرح جاده‌های خارج از شهر متوسط حجم ترافیک روزانه مورد نظر قرار می‌گیرد. آن چیز که بهره گیری از ظرفیت جاده‌ها را در شهر‌ها محدود می کند تقاطع هاست و به همین دلیل کوشش می‌کنند جاده‌های شهری را طوری طرح کنند که ظرفیت از اندازه عملی قدری زیادتر باشد تا در تردد و تراکم ترافیک به محیط زیست اطراف آنها زیاد لطمه وارد نکند. در همین ارتباط جاده‌های شهری و بخصوص آنهایی که از مناطق مسکونی می‌گذرند طوری طرح می شوند که برای رانندگانی که بخواهند بعنوان یک جاده عبوری از آنها بهره گیری کنند مناسب نباشد (ترافیک کلان شهرها دانشکده راهور کد 1076، 1388: 75 ).

 

2-1-2-5  تقاطع‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تقاطع‌ها در شبکه ترافیکی شهری تأثیر و اهمیت ویژه‌ای دارند. این اهمیت علت های گوناگونی مانند تأثیر عمده تقاطع‌ها در ایمنی و ظرفیت شبکه دارد. تقاطع‌های یک ترافیک بخش عمده‌ای از تصادف‌های آن شبکه را که بیشترشان منجر به جراحت یا مرگ می شوند به خود اختصاص می‌دهد. نکته مهم دیگر آن می باشد که ظرفیت هر پیوند و بطور کلی ظرفیت شبکه ترافیک یک شهر به ظرفیت و قابلیت کشش تقاطع‌های آن پیوند یا شبکه بستگی دارد بطوریکه ظرفیت تقاطع ها، ظرفیت جاده‌های شهری را مشخص می کند       (آیین نامه طراحی راههای شهری و تقاطعها، 1375: 18).

 

2-1-2-5-1  فاصله بین تقاطع‌ها

حداقل فاصله‌ای که بین تقاطع‌ها برای انجام گردش‌ها پیش بینی و رعایت حداقل طول تغییر خط و نظایر آنها بایستی رعایت گردد اهمیت بسیار دارد. بطور کلی می‌توان حدود حداقل فواصل زیر را بین تقاطع‌ها در جاده‌های مختلف در نظر گرفت.

  • اتوبان‌های شهری = 550 متر

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1– آیا بین شرایط اقلیمی و آب و هوایی و تصادفات جاده ای محدوده پژوهش ارتباط هست؟

2- بارزترین عنصر اقلیم مؤثر در تصادفات جاده ای محدوده پژوهش کدام می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه