عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکل– دیلمان

قسمتی از متن پایان نامه :

یخبندان و تأثیر آن بر حمل و نقل

‏            یخبندان به شرایطی از هوا گفته می شودکه درآن دمای هوا به صفر یا زیرصفر می رسد . پدیده یخبندان همه ساله خسارتهای گسترده ای را در زمینه های مختلف ازجمله حمل ونقل ایجاد می کند. این پدیده که به علت کاهشی سریع انرژی در سطح منطقه ایجاد می گردد درماههای سرد سال دارای فراوانی بیشتری می باشد. وسعت خسارتهای ناشی از یخبندان در بخشهای مختلف ازجمله کشاورزی، آب، تهیه و توزیع سوخت، انرژی، جهانگردی، فعالیتهای صنعتی، حمل ونقل اعم از پل سازی و جاده سازی و خطرات     جاده ای لزوم شناخت و مطالعه دقیق بر روی این پدیده را به مقصود مقابله با ‏خسارتهای احتمالی ضروری       می سازد. هر فعالیت طبیعی نیازهای حرارتی مشخصی دارد و با وجود تصور بعضی از افراد هر فعالیتی با بروز دمای زیرصفر مختل نمی گردد. روزهای زمستانی با دمای زیرصفر درجه به همراه بارش برف مشکلاتی زیرا کاهش سرعت متوسط خودروها، افزایش خطر تصادف و افزایش هزینه مدیریت و نگهداری راهها را به دنبال دارد. علاوه بر برف روبی مصرف مقدار زیادی نمک به مقصود بازگشایی جاده ها بعد از ریزش برف نیز ممکن می باشد مفید واقع گردد (محمدی، 1385، ص 197).

‏پس مطالعه شدت سرمایی که سبب توقف یا اختلال یک فعالیت می گردد، دارای اهمیت خاصی می باشد و بدین مقصود آستانه های حرارتی یا بحرانی برای هر فعالیت تعریف می گردد (تام و شاو1958). با در نظر داشتن ساختار جو، تأثیر ارتفاع در سطح زمین اهمیت ویژه دارد و می توان ارتباط منطقی بین ارتفاع و ویژگیهای یخبندان در هر منطقه مستقر نمود. بدین ترتیب با بهره گیری از آن، میتوان یخبندان را پیش بینی و سرماهای بحرانی را ساماندهی نمود. پیش بینی هواشناسی ایجاد یخبندان از روی نظم حاکم بر وقوع آن و شرایط طبیعی منطقه انجام می پذیرد، در حالیکه پیش بینی آماری یخبندان بر مبنای این نظریه می باشد که وقوع دمای خاص در یک محل از طریقه و تکرار معنی داری برخوردار می باشد و از قانونمندی خاصی تبعیت می کند که با تحلیل داده های آن  می توان رفتارهای جو را از قبل پیش بینی نمود.

روزنبرگ و مایرز (1962) وضعیت توپوگرافی محل را بیش از سایر عوامل در وقوع یخبندان مؤثر می دانند. واتکینز (1991) به مقصود پی بردن به تغییرهای بلند مدت فصل یخبندان، با تحلیل دماهای روزانه، شروع و خاتمه یخبندان ها را در انگلستان مطالعه نمود. و با بهره گیری از مدل رگرسیون خطی به این نتیجه رسید که طول فصل یخبندان در حدود دو روز در هر دهه کاهش می یابد که همین کاهش با افزایش دما قابل توجیه می باشد. ویلن (1988) با تحلیل احتمالات یویژگی های یخبندان، تاریخ های آغاز و  ‏پایان یخبندان، سردترین دما و خطر وقوع دوره های سرد را در فلوریدا (ایالات متحده) مطالعه و توزیع احتمالی آن را پیش بینی نمود. و با تحلیل رگرسیون، سری های متوسط دمای یخبندان را تعیین نمود. خطر وقوع یخبندان در یک محل با چهار عامل متوسط تعداد یخبندانهای سالانه، شدت متوسط آنها، میانگین و واریانس تاریخ های وقوع قابل شناسایی می باشد. اشمیدلین و دتیر (1986) با مطالعه یخبندانهای زود رس پاییزه و دیررس بهاره در سه آستانه حرارتی به این نتیجه رسیدند که وقوع یخبندانها از توزیع نرمال تبعپت می کند. آنها واریانسهای تاریخ های یخبندان پاییزه و بهاره را در مناطق مشابه آب و هوایی مورد مطالعه قرارداده و به نتایج متفاوتی رسیدند. بوئر و همکاران (1993) بر ‏مبنای پنج ویژگی یخبندان یکی از مناطق گندم خیز استرالیا را به چهار ناحیه همگن تقسیم کردند و بر مبنای فرم وزنی تحلیل رگرسیون به این نتیجه رسیدند که ارتفاع بهترین عامل پیش بینی کننده ویژگیهای یخبندان می باشد. از این نظر عرض جغرافیایی و سایر عوامل در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرند. ویژگی دیگر که کمتر به آن پرداخته شده می باشد، روزهای انجماد-ذوب می باشد. ‏هرشفیلد (1974) معتقد می باشد که عوامل محلی مانند انتقال حرارت در خاکهای مختلف پوشیده از برف در وضعیت ‏چرخه انجماد-ذوب مؤثر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1– آیا بین شرایط اقلیمی و آب و هوایی و تصادفات جاده ای محدوده پژوهش ارتباط هست؟

2- بارزترین عنصر اقلیم مؤثر در تصادفات جاده ای محدوده پژوهش کدام می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه