مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: متغیرهای مورد مطالعه و تعاریف عملیاتی:

در این پژوهش متغییر مستقل عبارتند از:

بهسازی و نوسازی شهری- توزیع فضایی- شعاع دسترسی- مکان یابی.

متغیرهای وابسته نیز به تبیین ذیل ارائه می گردند :

1-1-1: ساماندهی

معنای لغوی ساماندهی نظم دادن، ترتیب دادن، آراستن، سر و صورت دادن (داداشی 1375،ص10)

مفهوم ساماندهی به گونه عام عبارت می باشد از اصلاح روابط موجود و ایجاد نظم و ترتیب بهینه در اظهار اجزای یک سیستم به گونه ای که در نهایت نیز کل نظام، به سوی اهداف از پیش تعیین شده هدایت می گردد. (شماعی و پوراحمد، 1384،ص77)

1-1-2: ساماندهی شهری

نظاممند ساختن فضاهای شهری با در نظر داشتن روابط فضایی آنها به مقصود انسجام فضاها و دسترسی راحت و سریع بین آنها و ایجاد محیطی زیبا و موزون در شهر می باشد. (شماعی و پوراحمد 1385،ص79)

1-1-3: بافت

ویژگیها و ساختار متعلق به یک مجموعه مانند بافت بدن، بافتهای اجتماعی، بافت شهری، بافت قدیم و بافت جدید و… (انوری 1385،ص137)

گستره های هم پیوند می باشد که از بناها، راهها، مجموعه ها، فضاها، تأسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آنها تشکیل شده می باشد. (حبیبی، پوراحمد، مشکینی، 1386،ص68)

1-1-4: شهر

محدودهای را شهر گویند که بسیاری از شرایط و خصوصیات مانند ابعاد اکولوژیکی، شرایط شغلی، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی، حوزههای اداری، فعالیتهای اقتصادی و خصوصیات جمعیتی و … آن نسبت به سکونتگاههای دیگر متمایز باشد. (شکوئی، 1381،صص170،105)

مفهوم شهر: یک پدیده مستقل و خودگران نیست بلکه بخشی از ساختمانها جامعه و نمودی از اوضاع تامل برانگیز آن می باشد.در واقع کشف مسائل پیچیده شهری به کشف حقایق فضایی جغرافیایی کشورهاست. (شکوئی،1377،ص2)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  4. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  5. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  7. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد